Sportem a pohybem proti úmrtí na covid-19

Studie ukazují na důležitost pohybu.

Sportem a pohybem proti úmrtí na covid-19

Je obecně známo, že pravidelná fyzická aktivita je zdraví prospěšná. Nejen, že napomáhá kardiovaskulárnímu a imunitnímu systému, zvyšuje kapacitu plic, posiluje svalstvo, ale zlepšuje také naše duševní zdraví. V poslední době se tato veškerá tvrzení vztahují i k onemocnění covid-19, proto je důležité podotknout, že ti, kteří jsou nějakým způsobem pravidelně fyzicky aktivní, vykazují nižší výskyt onemocnění, intenzitu symptomů a úmrtnost právě u virových infekcí.

Britský časopis sportovní medicíny (British Journal of Sports Medicine) zveřejnil v polovině dubna tohoto roku odborný článek Fyzická nečinnost je spojená s vyšším rizikem těžších průběhů onemocnění covid-19: studie na 48 440 dospělých pacientech (Physical inactivity is associated with a higher risk for severe COVID-19 outcomes: a study in 48 440 adult patients) autorů Sallis, Young, Tartof ad.

Na vzorku 48 440 dospělých pacientů s onemocněním covid-19 sledovali autoři výzkumu vliv různých úrovní jejich fyzické aktivity na nutnost hospitalizace, přijetí na jednotky intenzivní péče a úmrtnost. Z výzkumu jednoznačně vyplynulo, že ti, kteří jsou pravidelně fyzicky aktivní (mají více jak 150 minut fyzické aktivity týdně), byli méně často hospitalizováni, přijímáni na jednotky intenzivní péče nebo zemřeli v souvislosti s onemocněním covid-19 než ti, kteří jsou stále fyzicky neaktivní (méně jak 10 minut týdně fyzické aktivity) nebo provozují jen nějakou aktivitu (11 – 149 minut týdně fyzické aktivity). Obdobný trend byl pozorován i při srovnání osob provozujících nějakou fyzickou aktivitu s osobami fyzicky neaktivními.

V řeči čísel se u osob fyzicky neaktivních zvyšuje pravděpodobnost hospitalizace 2,26 krát, umístění na jednotku intenzivní péče 1,73 krát a pravděpodobnost smrti na následky onemocnění covid-19 2,49 krát oproti pravidelně fyzicky aktivním osobám. Osoby, které provozují pouze nějakou fyzickou aktivitu (do 149 minut týdně), mají oproti osobám pravidelně fyzicky aktivním vyšší pravděpodobnost hospitalizace a to 1,89 krát, umístění na jednotku intenzivní péče 1,58 krát a pravděpodobnost úmrtí v důsledku onemocnění covidem-19 1,88 krát.

Tato studie se snaží obhájit veškeré zdravotní benefity související s pravidelnou fyzickou aktivitou. Vytyčený cíl 150 minut pohybové aktivity týdně (alespoň v podobě svižné chůze) se dá rozdělit i na menší časové úseky, které je schopen aktivním pohybem vyplnit téměř každý. Podobných studií, které prokázaly obrovské množství výhod fyzické aktivity, zejména u osob trpících řadou chronických onemocnění, najdeme v odborné literatuře mnoho. Je proto důležité mít na mysli, že jakákoliv fyzická aktivita jednoznačně souvisí s nižší pravděpodobností hospitalizace nebo úmrtím při onemocnění covidem-19.

Ke snížení závažných projevů onemocnění covid-19 může přispět každý z nás tím, že se pravidelný a aktivní pohyb stane součástí našeho běžného života. Společně s očkováním a dodržováním bezpečnostních pokynů pro ochranu veřejného zdraví, jako je použití ochrany dýchacích cest a udržování sociálních rozestupů na místech s vyšší koncentrací osob můžeme zabránit těžkému průběhu tohoto onemocnění včetně úmrtí.

 

Zdroj: Sallis R., Young D. R., Tartof S. Y., et al. Physical inactivity is associated with a higher risk for severe COVID-19 outcomes: a study in 48 440 adult patients. British Journal of Sports Medicine [online]. 13. 4. 2021. DOI: 10.1136/bjsports-2021-104080. Dostupné z: <https://bjsm.bmj.com/content/early/2021/04/07/bjsports-2021-104080>.