Rada sdružení

Rada Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s.
Jméno Funkce Telefon e-mail
JUDr. Ing. Zdeněk Ertl předseda Sdružení sportovních svazů České republiky +420 266 722 111
+420 220 802 617  
sekretariat@sporty-cz.cz
JUDr. Oldřich Vaníček místopředseda Sdružení sportovních svazů České republiky; prezident ÚAMK ČR +420 261 104 279 uamk@uamk-cr.cz
Ing. Jaroslav Salivar místopředseda Sdružení sportovních svazů České republiky; náměstek starosty SH ČMS +420 222 119 501 kancelar@dh.cz
MUDr. Pavel Macura místopředseda Sdružení sportovních svazů České republiky; prezident SČP +420 241 445 803 diver@svazpotapecu.cz
JUDr. Vladimír Frič tajemník SBTS ČR +420 266 722 221
+420 220 809 588
sekr@sbts.cz
Jiří Hammer, Dis. předseda MSKS +420 530 030 453 tajemnik@msks.cz
Bc. Tomáš Hrdlička  náčelník SVMS +420 603  416 115 svms@svms.biz
Ing. Ivan Kratochvíl prezident SPMS +420 541 211 052 sekretariat.spms@svazpotapecu.cz
Ing. Jan Žemlička předseda SMČR +420 266 722 222  navratil@svazmodelaru.cz
doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D. předseda ČAATS +420 266 722 206  ertlova@sporty-cz.cz
Ing. Svatopluk Senevič  předseda SVZ ČR +420 266 722 230  svz-cr@svz-cr.cz
Ing. Helena Šabatová  prezidentka SZBK +420 605 980 513 sabatova@zachranari.cz
Ing. Jiří Šanda předseda ČRK +420 266 722 240 crk@crk.cz
Václav Kejř předseda ČKS +420 266 722 235 info@kynologie.cz
Libor Polák předseda Svo ČR +420 266 722 223 svocr@volny.cz
Mgr. Rostislav Zabloudil ústřední náčelník Zálesáka +420 545 575 504 zalesak@zalesaksvaz.cz