Rada sdružení

Rada Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s.
Jméno Funkce Telefon e-mail
JUDr. Ing. Zdeněk Ertl předseda Sdružení sportovních svazů České republiky +420 266 722 111
+420 220 802 617  
sekretariat@sporty-cz.cz
JUDr. Oldřich Vaníček místopředseda Sdružení sportovních svazů České republiky; prezident ÚAMK ČR +420 261 104 279 uamk@uamk-cr.cz
Ing. Jaroslav Salivar místopředseda Sdružení sportovních svazů České republiky; náměstek starosty SH ČMS +420 222 119 501 kancelar@dh.cz
MUDr. Pavel Macura místopředseda Sdružení sportovních svazů České republiky; prezident SČP +420 241 445 803 diver@svazpotapecu.cz
Vlastimil Dvořák prezident AeČR +420 606 887 070 vlastimil.dvorak@aecr.cz
JUDr. Vladimír Frič tajemník SBTS ČR +420 266 722 221
+420 220 809 588
sekr@sbts.cz
Ing. BC. Edita Jelínková Hrdličková, MBA předseda MSKS +420 530 030 453 tajemnik@msks.cz
Bc. Tomáš Hrdlička  náčelník SVMS +420 603  416 115 svms@svms.biz
Ing. Ivan Kratochvíl prezident SPMS +420 541 211 052 sekretariat.spms@svazpotapecu.cz
Ing. Jan Žemlička předseda SMČR +420 266 722 222 info@svazmodelaru.cz
doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D. předseda ČAATS +420 266 722 206 ertlova@sporty-cz.cz
Ing. Oldřich Přecechtěl  předseda SVZ ČR +420 266 722 230 svz-cr@svz-cr.cz
Bc. Vilém Babička  prezident SZBK +420 775 262 028 babicka@zachranari.cz
Ing. Jiří Šanda předseda ČRK +420 266 722 240 crk@crk.cz
Václav Kejř předseda ČKS +420 266 722 235 info@kynologie.cz
Libor Polák předseda SvoČR +420 266 722 223 svocr@volny.cz
Mgr. Rostislav Zabloudil ústřední náčelník Zálesáka +420 545 575 504 zalesak@zalesaksvaz.cz

PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ

Veronika Preti předsedkyně OCRA CZ  420 775 994 445 veronika@ocra-cz.cz
Mgr. Michal Filipin předseda ČAPk +420 608 490 636 info@capk.cz
Jan Kopecký předseda ČFOKK +420 608 764 647 sensei@shuri-te.cz
Jan Březina předseda Rady asociace  +420 737 771 488 info@gymnathlon.cz
Dr. Jiří Plamínek president SUT +420 602 216 400 president@sut.cz