Přebor SVZ ČR k 76. výročí osvobození Československa (Svaz vojáků v záloze České republiky)

Mířená střelba na přesnost a na rychlost z VPs