Přebor SVZ ČR z útočné pušky 7,62 x 39 (Svaz vojáků v záloze České republiky)

Akční a mířená střelba na přesnost z UPus