Světové univerzitní hry (Česká asociace akademických technických sportů)

na porgramu SUH bude sportovní střelba