Pohár Rádi Ježka v letecké rally (Aeroklub České republiky)

navigátoři

disciplíny: rally