Pohár primátora Mladé Boleslavi (Aeroklub České republiky)

akrobacie

disciplíny: GLD / akro