EIAC Deva (Aeroklub České republiky)

akrobacie

disciplíny: MOT / Intermediate