Pohár Moravy (Aeroklub České republiky)

akrobacie

disciplíny: GLD / Basic, Sportsman, Intermediate, Advanced