Jindřichohradecký pohár (Aeroklub České republiky)

parašutismus

Český pohár

disciplíny: KD přesnost přistání