Vánoční cena Mostu (Svaz potápěčů České republiky)

PP - ploutvové plavání

kat. E, D, C, B, A