7th World Meeting of Young (Svaz potápěčů České republiky)

PP - ploutvové plavání

kat. E, D, C