Litoměřická ploutev (Svaz potápěčů České republiky)

PP - ploutvové plavání