Lavinové kurzy - plavání v bílém moři (ZÁLESÁK - svaz pro pobyt v přírodě)

Konkrétní termíny dle dohody

plnění poznávacích a přesunových prvků - příprava k získání příslušných specializací (od 15 let), 1 den