Ledenická 50 o posvícenskou husu (Svaz modelářů České republiky)

lodní modeláři

veřejná soutěž sekce NS; třídy EX 500, F4, Eco-mini + standard