Instruktorský kurz raftingu a vodní záchrany (ZÁLESÁK - svaz pro pobyt v přírodě)

příprava k vedení specializovaných kurzů raftingu (od 18 let)

kurzy v květnu de dohody