Tandemové seskoky (ZÁLESÁK - svaz pro pobyt v přírodě)

seskok s instruktorem z výšky 4 500 m - část letu volným pádem (od 10 let)

seskoky duben - říjen dle dohody