Přebor SVZ ČR k 75. výročí KDO (Svaz vojáků v záloze České republiky)

Mířená střelba na přesnost a rychlost z VPs