Kurzy skálolezectví (ZÁLESÁK - svaz pro pobyt v přírodě)

Kurzy probíhají celoročně, dle dohody.

Náplň kurzu: plnění poznávacích a přesunových prvků, příprava k získání příslušných specializací (od 15 let).