Přebor SVZ ČR ke 100. výročí bitvy u Zborova (svaz vojáků v záloze ČR)

Mířená střelba na přesnost a na rychlost z VPs