Členské svazy

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Římská 45
121 07 Praha 2

Starosta sdružení: Jan Slámečka
Ředitel kanceláře sdružení: Ing. Jan Aulický

Tel.: +420 222 119 501
Fax: +420 222 119 511

www.dh.cz

Svaz branně-technických sportů ČR

U Pergamenky 1511/3
170 00 Praha 7 - Holešovice

Předseda svazu: Luděk Dvořák  
Tel.: +420 415 652 034
Tajemník svazu: JUDr. Vladimír Frič

Tel.: +420 220 809 588
Tel.: +420 266 722 221

www.sbts.cz

Svaz českých potápěčů

Na Strži 9
140 00 Praha 4

Prezident svazu: MUDr. Pavel Macura
Tel.: +420 608 111 799
e-mail: pavelmc@volny.cz
Viceprezident svazu: Ing. Jaroslav Hudec
Tel.: +420 774 414 100
e-mail: hudecj@seznam.cz

Tel.: +420 241 445 803
Mobil: +420 603 419 283

www.svazpotapecu.cz

Svaz modelářů České Republiky

U Pergamenky 1511/3
170 00 Praha 7 - Holešovice

Předseda svazu: Ing. Jan Žemlička 
Tel.: +420 777 767 788

Tel: +420 266 722 222

www.svazmodelaru.cz

Svaz potápěčů Moravy a Slezska

Horská 12
616 00 Brno

Prezident svazu: Ing. Ivan Kratochvíl
Tel.: +420 602 703 682
e-mail: ivan.kratochvil@email.cz
Viceprezident svazu: Vilém Liška
Tel.: +420 602 703 672
e-mail: vilem.liska@seznam.cz

e-mail: liska.spms@seznam.cz
Sekretariát, korespondenční adresa: Štefánikova 9a, 602 00 Brno

Tel.: +420 541 211 052

www.svazpotapecu.cz

Svaz vodáků České Republiky

U Pergamenky 1511/3
170 00 Praha 7 - Holešovice

Předseda svazu: Libor Polák
Tajemník svazu: Hana Heralová
www.kanoe.cz

Tel.: +420 266 722 223
Mobil: +420 603 524 163

www.svazvodaku.cz