DRUHÁ NEJVĚTŠÍ SPORTOVNÍ ORGANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE

Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s. je s počtem více než 570 000 členů druhou největší sportovní organizací v zemi. Sdružuje patnáct členských svazů, jejichž sportovci patří dlouhodobě k úspěšným reprezentantům České republiky na vrcholných mezinárodních soutěžích a každoročně získávají desítky medailí z mistrovství světa, Evropy a Světových pohárů.

Činnost Sdružení se však převážně zaměřuje na rozvoj amatérského a mládežnického sportu i na každodenní činnost v jednotlivých svazech v rámci organizací ve městech a obcích všech krajů České republiky. Potěšitelný je trvale rostoucí zájem veřejnosti a mladé generace především o technické sporty. 

VŽDY PŘIPRAVENI POMOCI

Sdružení je současně tradičním spolehlivým organizátorem sportovních soutěží, ať už regionálního, národního či mezinárodního charakteru. Světové a evropské šampionáty, Světové poháry a další vrcholné závody pořádané jednotlivými svazy se vyznačují mimořádnou kvalitou a vysokou sportovní úrovní. Z tohoto pohledu vyniká zejména excelentní organizace Mistrovství světa v biatlonu 2013 v Novém Městě na Moravě, označovaného zahraničními experty za dosud nejkvalitněji připravenou akci v historii tohoto sportu.

Členové Sdružení se aktivně hlásí také ke společenské odpovědnosti. V mnoha městech a obcích jsou největší, případně jedinou složkou, která organizuje spolkový život nebo společenské, kulturní i sportovní akce a podílí se na zvelebování občanské či volnočasové vybavenosti. Samozřejmé a nezištné je nasazení členů všech svazů Sdružení při přírodních katastrofách. Pravidelně poskytují významnou a všestrannou pomoc při záchraně osob, majetku a poté i likvidaci následků povodní, větrných kalamit či rozsáhlých požárů. 

SILNÁ ROLE V ČESKÉM SPORTU

Hlavním cílem Sdružení je zajištění potřebných finančních prostředků na kvalitní zabezpečení činnosti jednotlivých klubů na současné úrovni a jejího zpřístupnění široké veřejnosti. Veškeré aktivity směřují k dalšímu rozvoji silného a otevřeného uskupení sportovních svazů, které bude schopné reagovat na probíhající společenské, ekonomické a legislativní změny.

Významným krokem je rovněž aktivní účast na sjednocovacím procesu českého sportu tak, aby v jeho rámci zůstal zachován význam i postavení, jaké Sdružení přísluší.

 

Svaz Počet  klubů Počet členů Z celkového počtu členů je
Mládež Ostatních
Česká asociace akademických technických sportů 16 1 553 118 1 435
Český kynologický svaz 514 19 749 826 18 923
Český radioklub 161 1 599 78 1 521
Moravskoslezský kynologický svaz 181 3 656 211 3 445
Svaz branně-technických
sportů České republiky
25 1 176 213 963
Svaz českých potápěčů 86 4 945 948 3 997
Svaz modelářů České republiky 273 5 885 1 115 4 770
Svaz potápěčů Moravy
a Slezska
52 1 439 735 704
Svaz vodáků Moravy
a Slezska
6 167 46 121
Svaz vodáků České republiky 39 1 008 319 689
Svaz vojáků v záloze České republiky 90 2 724 8 2 716
Svaz záchranných brigád kynologů České republiky 14 420 18 402
Ústřední
automotoklub České republiky
210 161 248 458 160 790
ZÁLESÁK - svaz pro pobyt v přírodě 33 6 592 4 285 2 308
Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska
7 662 359 116 61 205 297 911

Celkový součet

9 362

571 277

70 583

500 694

 

Údaje k 1. 1. 2019.