DRUHÁ NEJVĚTŠÍ SPORTOVNÍ ORGANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE

Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s. je s počtem více než 600 000 členů druhou největší sportovní organizací v zemi. Sdružuje patnáct členských svazů, jejichž sportovci patří dlouhodobě k úspěšným reprezentantům České republiky na vrcholných mezinárodních soutěžích a každoročně získávají desítky medailí z mistrovství světa, Evropy a Světových pohárů.

Činnost Sdružení se však převážně zaměřuje na rozvoj amatérského a mládežnického sportu i na každodenní činnost v jednotlivých svazech v rámci organizací ve městech a obcích všech krajů České republiky. Potěšitelný je trvale rostoucí zájem veřejnosti a mladé generace především o technické sporty.

 

VŽDY PŘIPRAVENI POMOCI

Sdružení je současně tradičním spolehlivým organizátorem sportovních soutěží, ať už regionálního, národního či mezinárodního charakteru. Světové a evropské šampionáty, Světové poháry a další vrcholné závody pořádané jednotlivými svazy se vyznačují mimořádnou kvalitou a vysokou sportovní úrovní. Z tohoto pohledu vyniká zejména excelentní organizace Mistrovství světa v biatlonu 2013 v Novém Městě na Moravě, označovaného zahraničními experty za dosud nejkvalitněji připravenou akci v historii tohoto sportu.

Členové Sdružení se aktivně hlásí také ke společenské odpovědnosti. V mnoha městech a obcích jsou největší, případně jedinou složkou, která organizuje spolkový život nebo společenské, kulturní i sportovní akce a podílí se na zvelebování občanské či volnočasové vybavenosti. Samozřejmé a nezištné je nasazení členů všech svazů Sdružení při přírodních katastrofách. Pravidelně poskytují významnou a všestrannou pomoc při záchraně osob, majetku a poté i likvidaci následků povodní, větrných kalamit či rozsáhlých požárů.

 

SILNÁ ROLE V ČESKÉM SPORTU

Hlavním cílem Sdružení je zajištění potřebných finančních prostředků na kvalitní zabezpečení činnosti jednotlivých klubů na současné úrovni a jejího zpřístupnění široké veřejnosti. Veškeré aktivity směřují k dalšímu rozvoji silného a otevřeného uskupení sportovních svazů, které bude schopné reagovat na probíhající společenské, ekonomické a legislativní změny.

Významným krokem je rovněž aktivní účast na sjednocovacím procesu českého sportu tak, aby v jeho rámci zůstal zachován význam i postavení, jaké Sdružení přísluší.

 

Svaz Počet  klubů Počet členů Z celkového počtu členů je
Dětí do 18 let Ostatních
Česká asociace akademických technických sportů 16 1 529 42 1 487
Český kynologický svaz 510 17 871 833 17 038
Český radioklub 161 1 718 61 1 657
Moravskoslezský kynologický svaz 184 3 802 238 3 564
Svaz branně-technických
sportů České republiky
89 1 904 239 1 665
Svaz českých potápěčů 85 5 954 940 5 014
Svaz modelářů České republiky 270 5 786 1 082 4 704
Svaz potápěčů Moravy
a Slezska
53 1 471 712 759
Svaz vodáků Moravy
a Slezska
6 413 116 297
Svaz vodáků České republiky 39 953 264 689
Svaz vojáků v záloze České republiky 89 2 718 8 2 710
Svaz záchranných brigád kynologů České republiky 14 427 18 409
Ústřední
automotoklub České republiky
244 191 146 558 190 588
ZÁLESÁK - svaz pro pobyt v přírodě 33 6 592 4 285 2 307
Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska
7 677 358 324 59 662 298 662


Celkový součet

9 470

600 608

69 058

531 550

 

Údaje k 1. 1. 2018.