DRUHÁ NEJVĚTŠÍ SPORTOVNÍ ORGANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE

Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s. je s počtem více než 547 000 členů druhou největší sportovní organizací v zemi. Sdružuje dvacet jedna členských svazů (svaz OCRA CZ se na základě přidruženého členství přidal k Sdružení v roce 2019, v roce 2021 bylo členství OCRA CZ zrušeno, v roce 2020 byly také na základě přidruženého členství přijaty svazy Česká asociace parkouru, Česká federace Okinawa karate a kobudo a Asociace Český Gymnathlon; ve stejném roce se do Sdružení vrátil Aeroklub České republiky, v červnu 2021 se ke Sdružení přidal Svaz učitelů tance, v září pak byla přijata Česká asociace esportu), jejichž sportovci patří dlouhodobě k úspěšným reprezentantům České republiky na vrcholných mezinárodních soutěžích a každoročně získávají desítky medailí z mistrovství světa, Evropy a Světových pohárů.

Činnost Sdružení se však převážně zaměřuje na rozvoj amatérského a mládežnického sportu i na každodenní činnost v jednotlivých svazech v rámci organizací ve městech a obcích všech krajů České republiky. Potěšitelný je trvale rostoucí zájem veřejnosti a mladé generace především o technické sporty. 

VŽDY PŘIPRAVENI POMOCI

Sdružení je současně tradičním spolehlivým organizátorem sportovních soutěží, ať už regionálního, národního či mezinárodního charakteru. Světové a evropské šampionáty, Světové poháry a další vrcholné závody pořádané jednotlivými svazy se vyznačují mimořádnou kvalitou a vysokou sportovní úrovní. Z tohoto pohledu vyniká zejména excelentní organizace Mistrovství světa v biatlonu 2013 v Novém Městě na Moravě, označovaného zahraničními experty za dosud nejkvalitněji připravenou akci v historii tohoto sportu.

Členové Sdružení se aktivně hlásí také ke společenské odpovědnosti. V mnoha městech a obcích jsou největší, případně jedinou složkou, která organizuje spolkový život nebo společenské, kulturní i sportovní akce a podílí se na zvelebování občanské či volnočasové vybavenosti. Samozřejmé a nezištné je nasazení členů všech svazů Sdružení při přírodních katastrofách. Pravidelně poskytují významnou a všestrannou pomoc při záchraně osob, majetku a poté i likvidaci následků povodní, větrných kalamit či rozsáhlých požárů. 

SILNÁ ROLE V ČESKÉM SPORTU

Hlavním cílem Sdružení je zajištění potřebných finančních prostředků na kvalitní zabezpečení činnosti jednotlivých klubů na současné úrovni a jejího zpřístupnění široké veřejnosti. Veškeré aktivity směřují k dalšímu rozvoji silného a otevřeného uskupení sportovních svazů, které bude schopné reagovat na probíhající společenské, ekonomické a legislativní změny.

Významným krokem je rovněž aktivní účast na sjednocovacím procesu českého sportu tak, aby v jeho rámci zůstal zachován význam i postavení, jaké Sdružení přísluší.

 

Svaz Počet  klubů Počet členů Z celkového počtu členů je
Mládež Ostatních
Aeroklub České republiky 111 7 087 953 6 134
Česká asociace akademických technických sportů 16 1 094 97 997
Český kynologický svaz 476 11 684 696 10 988
Český radioklub 162 1 497 73 1 424
Moravskoslezský kynologický svaz 182 3 843 209 3 634
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 7 651 363 298 63 227 300 071
Svaz branně-technických sportů České republiky 25 1 085 192 893
Svaz českých potápěčů 87 2 819 1 023 1 796
Svaz modelářů České republiky 295 6 831 1 029 5 802
Svaz potápěčů Moravy a Slezska 28 1 644 739 905
Svaz vodáků Moravy a Slezska 6 154 49 105
Svaz vodáků České republiky 35 989 321 668
Svaz vojáků v záloze České republiky 93 2 810 14 2 796
Svaz záchranných brigád kynologů ČR 14 407 20 387
Ústřední automotoklub České republiky 212 130 292 410 129 882
ZÁLESÁK - svaz pro pobyt v přírodě 33 6 592 4 285 2 307
Česká asociace parkouru 9 2 263 1 994 269
Česká federace Okinawa Karate a Kobudo 5 153 105 48
Asociace český Gymnathlon 4 3 091 2 953 138

Celkový součet

9 444

547 633

78 389

469 244

 

Údaje k 1. 1. 2021.