DRUHÁ NEJVĚTŠÍ SPORTOVNÍ ORGANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE

Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s. je s počtem více než 563 000 členů druhou největší sportovní organizací v zemi. Sdružuje dvacet členských svazů (svaz OCRA CZ se na základě přidruženého členství přidal k Sdružení v roce 2019, v roce 2020 byly také na základě přidruženého členství přijaty svazy Česká asociace parkouru, Česká federace okinawa karate a kobudo a Asociace Český Gymnathlon; ve stejném roce se do Sdružení vrátil Aeroklub České republiky), jejichž sportovci patří dlouhodobě k úspěšným reprezentantům České republiky na vrcholných mezinárodních soutěžích a každoročně získávají desítky medailí z mistrovství světa, Evropy a Světových pohárů.

Činnost Sdružení se však převážně zaměřuje na rozvoj amatérského a mládežnického sportu i na každodenní činnost v jednotlivých svazech v rámci organizací ve městech a obcích všech krajů České republiky. Potěšitelný je trvale rostoucí zájem veřejnosti a mladé generace především o technické sporty. 

VŽDY PŘIPRAVENI POMOCI

Sdružení je současně tradičním spolehlivým organizátorem sportovních soutěží, ať už regionálního, národního či mezinárodního charakteru. Světové a evropské šampionáty, Světové poháry a další vrcholné závody pořádané jednotlivými svazy se vyznačují mimořádnou kvalitou a vysokou sportovní úrovní. Z tohoto pohledu vyniká zejména excelentní organizace Mistrovství světa v biatlonu 2013 v Novém Městě na Moravě, označovaného zahraničními experty za dosud nejkvalitněji připravenou akci v historii tohoto sportu.

Členové Sdružení se aktivně hlásí také ke společenské odpovědnosti. V mnoha městech a obcích jsou největší, případně jedinou složkou, která organizuje spolkový život nebo společenské, kulturní i sportovní akce a podílí se na zvelebování občanské či volnočasové vybavenosti. Samozřejmé a nezištné je nasazení členů všech svazů Sdružení při přírodních katastrofách. Pravidelně poskytují významnou a všestrannou pomoc při záchraně osob, majetku a poté i likvidaci následků povodní, větrných kalamit či rozsáhlých požárů. 

SILNÁ ROLE V ČESKÉM SPORTU

Hlavním cílem Sdružení je zajištění potřebných finančních prostředků na kvalitní zabezpečení činnosti jednotlivých klubů na současné úrovni a jejího zpřístupnění široké veřejnosti. Veškeré aktivity směřují k dalšímu rozvoji silného a otevřeného uskupení sportovních svazů, které bude schopné reagovat na probíhající společenské, ekonomické a legislativní změny.

Významným krokem je rovněž aktivní účast na sjednocovacím procesu českého sportu tak, aby v jeho rámci zůstal zachován význam i postavení, jaké Sdružení přísluší.

 

Svaz Počet  klubů Počet členů Z celkového počtu členů je
Mládež Ostatních
Česká asociace akademických technických sportů 16 1 565 118 1 447
Český kynologický svaz 511 19 528 774 18 754
Český radioklub 162 1 564 78 1 486
Moravskoslezský kynologický svaz 180 3 785 211 3 574
Svaz branně-technických
sportů České republiky
26 1 154 171 983
Svaz českých potápěčů 84 2 972 1 041 1 931
Svaz modelářů České republiky 278 5 830 1 131 4 699
Svaz potápěčů Moravy
a Slezska
53 1 510 731 779
Svaz vodáků Moravy
a Slezska
5 145 40 105
Svaz vodáků České republiky 38 1 014 260 754
Svaz vojáků v záloze České republiky 91 2 916 14 2 902
Svaz záchranných brigád kynologů České republiky 14 413 18 395
Ústřední
automotoklub České republiky
212 151 890 410 151 480
ZÁLESÁK - svaz pro pobyt v přírodě 33 6 592 4 285 2 307
Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska
7 663 362 995 64 485 298 510

Celkový součet

9 366

563 873

73 767

490 106

 

Údaje k 1. 1. 2020.