DRUHÁ NEJVĚTŠÍ SPORTOVNÍ ORGANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE

Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s. je s počtem téměř 620 000 členů druhou největší sportovní organizací v zemi. Sdružuje šestnáct členských svazů, jejichž sportovci patří dlouhodobě k úspěšným reprezentantům České republiky na vrcholných mezinárodních soutěžích a každoročně získávají desítky medailí z mistrovství světa, Evropy a Světových pohárů.

Činnost Sdružení se však převážně zaměřuje na rozvoj amatérského a mládežnického sportu i na každodenní činnost v jednotlivých svazech v rámci organizací ve městech a obcích všech krajů České republiky. Potěšitelný je trvale rostoucí zájem veřejnosti a mladé generace především o technické sporty.

 

VŽDY PŘIPRAVENI POMOCI

Sdružení je současně tradičním spolehlivým organizátorem sportovních soutěží, ať už regionálního, národního či mezinárodního charakteru. Světové a evropské šampionáty, Světové poháry a další vrcholné závody pořádané jednotlivými svazy se vyznačují mimořádnou kvalitou a vysokou sportovní úrovní. Z tohoto pohledu vyniká zejména excelentní organizace Mistrovství světa v biatlonu 2013 v Novém Městě na Moravě, označovaného zahraničními experty za dosud nejkvalitněji připravenou akci v historii tohoto sportu.

Členové Sdružení se aktivně hlásí také ke společenské odpovědnosti. V mnoha městech a obcích jsou největší, případně jedinou složkou, která organizuje spolkový život nebo společenské, kulturní i sportovní akce a podílí se na zvelebování občanské či volnočasové vybavenosti. Samozřejmé a nezištné je nasazení členů všech svazů Sdružení při přírodních katastrofách. Pravidelně poskytují významnou a všestrannou pomoc při záchraně osob, majetku a poté i likvidaci následků povodní, větrných kalamit či rozsáhlých požárů.

 

SILNÁ ROLE V ČESKÉM SPORTU

Hlavním cílem Sdružení je zajištění potřebných finančních prostředků na kvalitní zabezpečení činnosti jednotlivých klubů na současné úrovni a jejího zpřístupnění široké veřejnosti. Veškeré aktivity směřují k dalšímu rozvoji silného a otevřeného uskupení sportovních svazů, které bude schopné reagovat na probíhající společenské, ekonomické a legislativní změny.

Významným krokem je rovněž aktivní účast na sjednocovacím procesu českého sportu tak, aby v jeho rámci zůstal zachován význam i postavení, jaké Sdružení přísluší.

 

Svaz Počet  klubů Počet členů Z celkového počtu členů je
Dětí do 18 let Ostatních
Aeroklub ČR 106 6 500 148 6 352
Česká asociace akademických technických sportů 16 1 621 62 1 559
Český kynologický svaz 514 17 905 871 17 034
Český radioklub 203 2 087 50 2 037
Český svaz biatlonu 62 1 963 944 1 019
Moravskoslezský kynologický svaz 181 3 785 247 3 538
Svaz branně-technických
sportů ČR
118 2 661 356 2 305
Svaz českých potápěčů 89 6 211 899 5 312
Svaz modelářů ČR 391 6 872 1 217 5 655
Svaz potápěčů Moravy
a Slezska
48 1 619 629 990
Svaz vodáků Moravy
a Slezska
5 370 86 284
Svaz vodáků ČR 39 948 280 668
Svaz vojáků v záloze ČR 95 2 715 0 2 715
Svaz záchranných brigád kynologů ČR 14 460 18 442
Ústřední
automotoklub ČR
353 198 369 795 197 574
ZÁLESÁK - svaz pro pobyt v přírodě 33 6 592 5 085 1 507
Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska
7 693 357 317 58 036 299 281


Celkový součet

9 960

617 995

69 723

548 272

 

Údaje k 1. 1. 2017.