Výroční zpráva 2014_Sdružení sportovních svazů ČR

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

O b s a h

1.      Identifikační a obecné údaje o organizaci

         1.1.   Základní údaje

         1.2.   Charakteristika organizace

         1.3.   Orgány organizace

2.      Zpráva o sportovní činnosti a výsledcích za 2014

         2.1.   Profil organizace

         2.2.   Informace o činnosti a sportovních výsledcích

3.      Ekonomické údaje za rok 2014

         3.1.   Hospodářský výsledek

         3.2.   Rozvaha a výsledovka k 31. 12. 2014

4.      Kontakty

 

1. Identifikační a obecné údaje o spolku

1.1. Základní údaje

Název organizace:   Sdružení sportovních svazů České republiky (dále jen Sdružení)

Sídlo organizace:    U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7

Právní forma:         spolek

Identifikační číslo:  00174262

Registrace:                spolkový rejstřík, Městský soud v Praze, oddíl L, vložka 147

Založení oganizace: Sdružení sportovních svazů ČR vzniklo jako nástupnická organizace Svazarmu

1.2. Charakteristika organizace

Vymezení účelu, pro který bylo Sdružení zřízeno:

- vytvářet podmínky pro činnost členských svazů, hájit a prosazovat jejich zájmy související s rozvojem sportovní zájmové a technické činnosti dětí, mládeže a občanů, rozvojem sportu pro všechny, výkonnostního a vrcholového sportu a státní sportovní reprezentace

- organizace sportovní činnosti a pořádání sportovních akcí

Ostatní činnosti Sdružení:

- odborné, metodické, právní a další služby poskytované členským svazům

- správa vlastního a svěřeného majetku, pronájem nemovitostí

- dále dle Stanov Sdružení

Seznam členských svazů Sdružení sportovních svazů České republiky, platný 31. 12. 2014:

Aeroklub České republiky (AE ČR)

Česká asociace akademických technických sportů (ČAATS)

Český kynologický svaz (ČKS)

Český radioklub (ČRK)

Český svaz biatlonu (ČSB)

Moravskoslezský kynologický svaz (MSKS)

Svaz branně technických sportů České republiky (SBTS ČR)

Svaz českých potápěčů (SČP)

Svaz modelářů České republiky (SMČR)

Svaz potápěčů Moravy a Slezska (SPMS)

Svaz vodáků České republiky (SVO ČR)

Svaz vodáků Moravy a Slezska (SVMS)

Svaz vojáků v záloze České republiky (SVZ ČR)

Svaz záchranných brigád kynologů ČR (SZBK)

Ústřední automotoklub České republiky (ÚAMK)

Zálesák - svaz pro pobyt v přírodě (Zálesák)

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS)

1.3. Orgány organizace

Statutární orgán:

Předseda Sdružení sportovních svazů České republiky       

JUDr. Ing. Zdeněk Ertl

Místopředsedové Sdružení sportovních svazů České republiky

JUDr. Oldřich Vaníček

Mgr. Jiří Hamza

Ing. Jaroslav Salivar

Vlastimil Dvořák

Nejvyšší orgán:

Rada Sdružení sportovních svazů ČR

Předseda:

JUDr. Ing. Zdeněk Ertl

Členové:

MUDr. Pavel Macura  -  Svaz českých potápěčů

Ing. Radim Fiala  -  Moravskoslezský kynologický svaz

Mgr. Jiří Hamza  -  Český svaz biatlonu

Tomáš Hrdlička  -  Svaz vodáků Moravy a Slezska

JUDr. Oldřich Vaníček  -  Ústřední automotoklub ČR

Mgr. Miroslav Navrátil  -  Svaz modelářů ČR

Vladimír Kuchta  -  Svaz záchranných brigád kynologů ČR

Ing. Ivan Kratochvíl  -  Svaz potápěčů Moravy a Slezska

Vlastimil Dvořák  -  Aeroklub ČR

PaedDr. Jiří Novotný  -  Česká asociace akademických technických sportů

Ing. Miroslava Mrowiecová  -  Svaz vojáků v záloze ČR

Ing. Jiří Šanda  -  Český radioklub

JUDr. Vladimír Frič  -  Svaz branně-technických sportů ČR

Jaroslav Šmolík  -  Český kynologický svaz

Jeroným Táborský  -  Svaz vodáků České republiky

Rostislav Zabloudil  -  Zálesák – svaz pro pobyt v přírodě

Ing. Jan Aulický  -  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Dozorčí komise Sdružení sportovních svazů ČR

Předseda:

Vilém Liška  -  Svaz potápěčů Moravy a Slezska

Členové:

 Ing. Michal Sojka  -  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

MVDr. Lubomír Široký  -  Moravskoslezský kynologický svaz

Ing. František Němec  -  Svaz branně-technických sportů ČR

Ing. Miluše Kadeřávková  -  Český svaz biatlonu

2. Zpráva o sportovní činnosti a výsledcích za 2014

2.1. Profil organizace

Sdružení sportovních svazů České republiky má již 24 letou sportovní historii. Na počátku tvořilo členskou základnu téměř 280 000 členů, kteří byli organizováni v 2 500 klubech. Dnes je Sdružení druhou největší zastřešující sportovní organizací v České republice, sdružuje 17 členských sportovních svazů a k 31. 12. 2014 eviduje 623 102 členů (z toho 62 003 dětí a mládeže) v 10 195 klubech.

Technické disciplíny a sportovní aktivity, které jsou provozovány v rámci činnosti jednotlivých členských svazů, jsou bezesporu velice atraktivní a přitažlivé pro širokou veřejnost. Za uplynulý rok byl zaznamenán další nárůst členské základny, a to i v kategorii dětí a mládeže. Členskou základnu jednotlivých sportovních svazů Sdružení k 31. 12. 2014 ukazuje tabulka č. 1, rozložení členské základny v jednotlivých krajích pak znázorňuje tabulka č. 2.

Tabulka č. 1

Členská základna Sdružení sportovních svazů České republiky k 31. 12. 2014                    

Sportovní svaz

Počet klubů

Počet členů celkem

Mládež do 18 let

Aeroklub ČR

108

6 217

102

Česká asociace akademických technických sportů

20

1 677

88

Český kynologický svaz

537

18 390

988

Český radioklub

203

2 177

82

Český svaz biatlonu

58

1 543

675

Moravskoslezský kynologický svaz

185

4 169

249

Svaz branně-technických sportů České republiky

113

4 098

353

Svaz českých potápěčů

124

6 374

983

Svaz modelářů České republiky

401

6 660

1 170

Svaz potápěčů Moravy a Slezska

48

1 613

361

Svaz vodáků České republiky

45

951

229

Svaz vodáků Moravy a Slezska

5

385

87

Svaz vojáků v záloze České republiky

100

2 949

18

Svaz záchranných brigád kynologů ČR

14

454

12

Ústřední automotoklub České republiky

418

209 684

671

ZÁLESÁK – svaz pro pobyt v přírodě

33

7 280

5 687

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

7 783

348 481

50 248

CELKOVÝ SOUČET

10 195

623 102

62 003

Tabulka č. 2

Rozložení členské základny Sdružení sportovních svazů ČR v jednotlivých krajích České republiky k 31. 12. 2014

Kraj

Počet klubů

Počet členů

Počet svazů v kraji

Praha

246

57 437

15

Středočeský

1 582

85 876

14

Jihočeský

1 226

61 930

15

Plzeňský

927

51 005

14

Karlovarský

146

10 564

12

Liberecký

409

26 008

15

Ústecký

457

24 244

12

Královehradecký

783

39 096

13

Pardubický

716

36 024

15

Vysočina

1 060

52 336

16

Jihomoravský

830

57 158

16

Zlínský

640

34 323

14

Olomoucký

520

33 697

15

Moravskoslezský

653

53 404

17

CELKEM V ČR

10 195

623 102

17

2.2. Informace o činnosti a sportovních výsledcích

Rok 2014 byl pro Sdružení úspěšný jak na sportovním, tak i diplomatickém poli. Zásadní byla především spolupráce s Českou unií sportu. Došlo k ukončení letitého soudního sporu podpisem dohody o finančním narovnání a mimosoudním vyrovnání a tím se otevřela cesta ke společnému řešení postupů rozvoje celostátního i regionálního sportu. V září 2014 bylo mezi oběma sportovními organizacemi podepsáno Memorandum o spolupráci a součinnosti, které specifikuje společný postup Sdružení i České unie sportu v administrativní, organizační, technické i metodické oblasti, ale také při jednáních s orgány státní správy. Jedním z prvních společných projektů bylo uspořádání veřejné rozpravy na téma „SPORT = NEPŘÍTEL STÁTU?“, které se zúčastnil například i ministr školství mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek. Sportovní konference s obdobnou tématikou budou pokračovat i v roce 2015, a to vždy v jednotlivých krajích České republiky.

V roce 2014 dosáhli řady úspěchů i reprezentanti jednotlivých členských svazů Sdružení. Počet medailových úspěchů na olympijských hrách, mistrovstvích světa i mistrovstvích Evropy svědčí o tom, že v technických sportovních disciplínách patří Česká republika mezi světovou elitu. Historickým úspěchem bylo získání medailí na zimní olympiádě v Soči reprezentanty v biatlonu, kteří se celkem 5x umístili na stupních vítězů. Za další sportovní svazy Sdružení lze jmenovat např. Svaz vodáků České republiky, jehož členové získali 15 mistrovských titulů, dále Aeroklub ČR (8 titulů) či Svaz modelářů ČR (11 titulů). Úspěšná byla také Česká asociace akademických technických sportů, kdy její univerzitní střelecký tým přivezl z Akademického mistrovství světa 9 medailí. Skvělé výsledky (8 zlatých medailí) dosáhli i reprezentanti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na Mistrovství světa juniorů a dorostu, které se konalo ve Svitavách. Jednotlivá medailová umístění dokládá tabulka č. 3 – Přehled výsledků reprezentace Sdružení sportovních svazů ČR v roce 2014.

Tabulka č. 3

Přehled výsledků reprezentace Sdružení sportovních svazů v roce 2014

Sportovní svaz

Zlaté medaile

Stříbrné medaile

Bronzové medaile

Aeroklub ČR

8

2

6

Česká asociace akademických technických sportů

2

5

2

Český kynologický svaz

7

5

0

Český svaz biatlonu

10

8

8

Svaz branně-technických sportů České republiky

1

6

0

Svaz českých potápěčů

3

4

5

Svaz modelářů České republiky

11

7

9

Svaz potápěčů Moravy a Slezska

4

0

4

Svaz vodáků České republiky

15

19

10

Svaz vojáků v záloze České republiky

7

7

3

Svaz záchranných brigád kynologů ČR

1

1

0

Ústřední automotoklub České republiky

5

5

6

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

9

10

9

CELKOVÝ SOUČET

83

79

62

CELKOVÝ POČET MEDAILÍ

224

3. Ekonomické údaje

3.1. Hospodářský výsledek za rok 2014

Rozpočet na rok 2014 byl Radou Sdružení sportovních svazů ČR schválen jako vyrovnaný. K 31. 12. 2014 byla vykázána daňová ztráta ve výši 987 tis. Kč., která byla způsobena zejména neuskutečněným prodejem zbytného majetku Sdružení.

V roce 2014 obdrželo Sdružení státní dotaci v rámci dotačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 3 mil. Kč. Dotace byla v plné výši vyčerpaná dle metodických pokynů a řádně vyúčtovaná Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ke stanovenému termínu, tj. k 31. 1. 2015. Čerpání a následné vyúčtování bylo předloženo ke kontrole Dozorčí komisí Sdružení sportovních svazů ČR, která neshledala žádné pochybení.

3.2. Rozvaha a výsledovka k 31. 12. 2014

Daňové přiznání Sdružení sportovních svazů ČR bylo podáno daňovým poradcem v řádném termínu do 30. 6. 2015 na příslušný finanční úřad. 

Tabulka č. 4

Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014

                                                                                                                                                tis. Kč

Náklady

Hlavní činnost

Hospodářská čin.

CELKEM

Spotřebované nákupy

256

3 735

3 991

Služby

1 657

5 126

6 783

Osobní náklady

3 285

3 520

6 805

Daně a poplatky

0

574

574

Ostatní náklady

3 012

467

3 479

Odpisy, prodej majetku a tvorba rezerv

407

1 860

2 267

Poskytnuté příspěvky

275

0

275

CELKEM

8 892

15 282

24 174

 

 

 

 

Výnosy

Hlavní činnost

Hospodářská čin.

CELKEM

Tržby za vlastní výkony a zboží

159

11 406

11 565

Ostatní výnosy

20

131

151

Tržby z prodeje majetku a zúčt. rezerv

0

2 758

2 758

Přijaté příspěvky

200

0

200

Provozní dotace

3 000

0

3 000

CELKEM

3 379

14 295

17 674

 

 

 

 

Výsledek hospodaření po zdanění

-5 513

-987

-6 500

Tabulka č. 5

Rozvaha pro nevýdělečné organizace ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014

                                                                                                                                               tis. Kč

Aktiva

Začátek období

Konec období

Dlouhodobý majetek celkem

81 938

78 795

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

147 201

138 439

Dlouhodobý finanční majetek celkem

1 990

1 990

Oprávky k dlouhodobému majetku

-67 253

-61 634

Krátkodobý majetek celkem

34 096

39 078

Pohledávky celkem

20 733

16 654

Krátkodobý finanční majetek celkem

12 802

21 847

Jiná aktiva celkem

561

577

CELKEM

116 034

117 873

 

 

 

Pasiva

Začátek období

Konec období

Vlastní zdroje celkem

110 527

114 391

Jmění celkem

120 657

121 491

Výsledek hospodaření celkem

-10 130

-6 500

Cizí zdroje celkem

5 507

2 882

Krátkodobé závazky celkem

1 738

1 645

Jiná pasiva celkem

3 769

1 237

CELKEM

116 034

117 873

4. Kontakty

Sdružení sportovních svazů České republiky

U Pergamenky 1511/ 3

170 00 Praha 7

tel.: 266 722 111

fax: 266 722 209

email: sekretariat@sporty-cz.cz

http://www.sporty-cz.cz

 

Výroční zpráva 2014_Sdružení sportovních svazů ČR.pdf