Zákon č. 191/2020 Sb.

Prodloužení funkčního období členů právnických osob

V souvislosti s dotazy a nejasnostmi ohledně platnosti a některých výkladů příslušných ustanovení zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů, týkající se prodloužení funkčního období členů právnických osob u jednotlivých typů organizací, si NSA vyžádala názor zástupce předkladatele výše zmíněného zákona Ministerstva spravedlnosti. Vyjádření paní ministryně zveřejňujeme s tím, že doporučujeme všem sportovním organizacím, aby zrevidovaly své postupy a jednání.

Zároveň je nutné brát v úvahu skutečnost, že pravomoc závazného výkladu náleží v konkrétní věci pouze soudu.

Zdroj: https://agenturasport.cz/nejasnosti-ohledne-zakona-c-191-2020-sb/

 

Přílohy

Dopis NSA.pdf

Vyjádření ministryně spravedlnosti.pdf