ANTIDOPINGOVÁ OPATŘENÍ

 

Ve spolupráci s Antidopingovým výborem ČR (ADV ČR) informujeme touto cestou členské svazy a jejich členy o škodlivosti dopingu a jeho dopadech na zdraví, ale i ve společnosti a sportovním prostředí.

Sportovat v duchu fair play a bez dopingu se vyplatí!

Antidopingový výbor ČR jakožto nejvyšší orgán a výhradní odborné pracoviště s celostátní působností zabezpečuje antidopingový program v ČR. Jeho zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 

Hlavní antidopingová pravidla

Podle nejdůležitějších pravidel sportovec nikdy nesmí:

  1. Být pozitivně testován na zakázanou látku, kromě dopředu schválené terapeutické výjimky na její užití.
  2. Použít nebo se pokusit použít zakázanou látku.
  3. Odmítnout poskytnou vzorek moči nebo krve při dopingové kontrole.
  4. Neodeslat hlášení nebo mylně informovat o místech svého pobytu (platí pouze pro sportovce v mezinárodním nebo národním registru).
  5. Podvádět nebo se pokusit podvádět v průběhu dopingové kontroly.
  6. Mít v držení zakázanou látku nebo metodu.
  7. Přepravovat zakázané látky nebo napomáhat k získání zakázané látky či metody.
  8. Podílet se na výrobě zakázané látky nebo ji sám vyrábět.
  9. Vyhýbat se potrestání nebo je nerespektovat.
  10. Být v jakémkoliv kontaktu s potrestanými osobami uvedenými na černé listině WADA („persona non grata“) – týká se doprovodu sportovců – trenérů, lékařů a funkcionářů.

 

Veškeré podrobné informace k této problematice naleznete na webových stránkách ADV ČR - http://www.antidoping.cz/cs.

 

PŘÍLOHY:

Škodlivost a vedlejší účinky anabolických steroidů.pdf

Zakázané léky.pdf

Příklady povolených a zakázaných léků.jpg

Sport bez dopingu – příručka do kapsy 

Co je to doping? – edukační materiál