NOVÉ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

INFORMACE PRO ČLENY SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH SVAZŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Český olympijský výbor (ČOV) uzavřel s platností od 1. 2. 2019 novou úrazovou pojistku s Pojišťovnou VZP, a.s., č. smlouvy 1310001770. Smlouva se týká celého sportovního prostředí v České republice a nahrazuje původní úrazové pojištění, které bylo uzavřeno s pojišťovnou Kooperativa, a.s., č. smlouvy 4950050842.

Nové pojištění se týká i všech subjektů sdružených ve Sdružení sportovních svazů České republiky, tedy jednotlivých členských sportovních svazů i jejich sportovních klubů. Pojištění se dále vztahuje na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty sdruženými ve Sdružení (např. sportovní utkání, tréninky, náborové i propagační akce atd.). Pojištěni jsou všichni trenéři, rozhodčí a dokonce i průvodci (např. rodič, který je delegovaný klubem jako osoba, která zajišťuje odvoz dětí), pokud se úraz stane během organizovaných nebo delegovaných společných cest z místa bydliště nebo pracoviště na sportoviště nebo na jiné obdobné místo a zpět. Pojištění je platné po celém světě. 

Uvedenou smlouvu, včetně oceňovacích tabulek, najdete na webových stránkách Sdružení www.sporty-cz.cz., sekce Pro svazy.

V souvislosti s tím došlo také ke změně formulářů pro nahlášení úrazu. Všechny potřebné formuláře včetně postupu pro vyplnění naleznete na webových stránkách Sdružení.

 

Poznámka:

Veškeré úrazy, které se staly do 31. 1. 2019, je potřeba řešit s pojišťovnou Kooperativa, a.s. na základě uzavřené smlouvy o úrazovém pojištění č. 4950050842. Podrobné informace k hlášení pojistných událostí, které se staly do 31. 1. 2019, naleznete ZDE.

 

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY K ÚRAZOVÉMU POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNY VZP:

Úrazové pojištění členů - postup.pdf

Pojistná smlouva č. 1310001770

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě

Pojistné podmínky.pdf

Rozsah úrazového pojištění.pdf

FORMULÁŘE:

Oznámení škodní události.pdf

Oznámení škodní události prac. neschopnost