Nová spolupráce ve spolkovém prostředí

Spolupráce se týká oblasti společenské, mediální a organizační.

Nová spolupráce ve spolkovém prostředí

Dva významné spolky, Sdružení sportovních svazů České republiky a Sdružení místních samospráv České republiky, se dohodly na vzájemné spolupráci, zejména v oblasti společenské, mediální a organizační. Memorandum o dlouhodobé spolupráci včera podepsali jejich statutární zástupci, tedy JUDr. Ing. Zdeněk Ertl a JUDr. Stanislav Polčák (viz foto).

Oba partneři zároveň mimo jiné deklarovali společný zájem na rozvoji infrastruktury obcí a měst, spolupráci na zmapování stavu obecních a městských sportovišť, jako podstatné součásti celkové infrastruktury, úsilí přispět ke zlepšování podmínek pro sportování i další volnočasové aktivity občanů, snahu efektivněji spolupracovat s představiteli místních samospráv, či koordinaci společných vybraných aktivit nejen na celorepublikové, ale také na krajské a regionální úrovni.

Sdružení sportovních svazů České republiky je s téměř 610 tisíci členy druhou největší sportovní organizací (spolkem) u nás. Na základě dobrovolnosti jej tvoří 15 samostatných sportovních svazů, v nichž působí téměř 10 tisíc sportovních klubů.

Sdružení místních samospráv České republiky je nevládní apolitická organizace s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy měst a obcí v ČR, především těch menších. Ve všech 14 krajích má téměř 1500 členů.