RADA SDRUŽENÍ VOLILA NOVÉ MÍSTOPŘEDSEDY

Stávající místopředsedové obhájili své funkce.

RADA SDRUŽENÍ VOLILA NOVÉ MÍSTOPŘEDSEDY

Netradičně ve čtvrtek 12. dubna 2018 zasedla ke svému letošnímu prvnímu jednání Rada Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s. Jedním z hlavních bodů jednání Rady Sdružení byla volba nových místopředsedů Sdružení. Všichni tři dosavadní místopředsedové, tedy Jaroslav Salivar (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska), Oldřich Vaníček (Ústřední automotoklub ČR) a Pavel Macura (Svaz českých potápěčů), své funkce obhájili. Na další pětileté období byli přítomnými zástupci svazů zvoleni jednohlasně.

Jednání Rady Sdružení navštívili i náměstek pro řízení sekce sportu MŠMT Karel Kovář a také vládní zmocněnec pro sport a poslanec Milan Hnilička. Ti členy Rady Sdružení informovali o aktivitách odboru sportu MŠMT v souvislosti se současnou složitou situací v českém sportu.