KONFERENCE BEZPEČNOST – PODMÍNKA SVOBODY A PROSPERITY

Připravme mladou generaci na řešení krizových situací.

KONFERENCE BEZPEČNOST – PODMÍNKA SVOBODY A PROSPERITY

 

 

 

 

 

 

Blok 1 - Politika a bezpečnost v České republice

gen. Ing. Andor Šándor, bezpečnostní poradce: Jak bezpečný je svět, ve kterém žijeme? 

https://www.youtube.com/watch?v=vL20ghLPd9w&t=323s 

Ing. Ivan Gerhát, Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany ČR: Příprava občanů k obraně státu  2 Ivan Gerhát - Příprava občanů k obraně státu.pptx

https://www.youtube.com/watch?v=MxIcZWqXziI&t=164s

genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, bývalý generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky: Krizové situace a jejich řešení v součinnosti s občany  3 Miroslav Štěpán - Krizové situace a jejich řešení v součinnosti s občany.pptx

https://www.youtube.com/watch?v=fHmqqqhZwLY&t=188s

Veronika Fáberová, nezávislá bezpečnostní expertka: Ochrana měkkých cílů - módní hit nebo realita  4 Veronika Fáberová - Ochrana měkkých cílů - módní hit nebo realita.pptx

https://www.youtube.com/watch?v=pTEWctaNqDo

JUDr. Ing. Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů České republiky: Průzkum SANEP - Bezpečnost ČR - branná výchova  5 Zdeněk Ertl - Průzkum SANEP - Bezpečnost ČR - branná výchova.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=ti2NkMngZFw

 

Blok 2 - Branná příprava a obrana státu ve vzdělávacím systému České republiky

Mgr. Bc. Petr Šmíd, náměstek hejtmana Ústeckého kraje: Koncepce ochrany obyvatelstva na školách Ústeckého kraje  1 Petr Šmíd - Ochrana obyvatelstva na školách Ústeckého kraje.pptx

https://www.youtube.com/watch?v=YDqoZ3fVsoI

PaedDr. Jitka Vindušková, CSC., proděkanka pro studijní záležitosti, FTVS UK Praha: Výuka ochrany obyvatelstva ve studijních programech UK FTVS  2 Jitka Vindušková - Výuka ochrany obyvatelstva ve studijních programech FTVS UK.pptx

https://www.youtube.com/watch?v=PCGreJMA36Q

Ing. Jiří Halaška, Ph.D., ČVUT FBMI Praha: Efektivní metody výuky předmětu ochrana obyvatelstva  3 Jiří Halaška - Efektivní metody výuky předmětu Ochrana obyvatelstva.pptx

https://www.youtube.com/watch?v=HiswWNEYLzE

prof. Ing. Dušan Vičar, CSc., FLKŘ UTB ve Zlíně: Vysokoškolské vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva  4 Dušan Vičar - Vysokoškolské vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.ppt

https://www.youtube.com/watch?v=Gds0OjlodC8

Mgr. Monika Nezbedová, ředitelka ZŠ Tusarova, Praha 7: Zkušenosti s přípravou k brannosti  na základní škole  5 Monika Nezbedová - Zkušenosti s přípravou k brannosti na ZŠ.pptx

https://www.youtube.com/watch?v=2v9MRCQSCyY&t=14s

 

Blok 3 - Spolková sportovní činnost a branná příprava dětí a mládeže

PhDr. Karel Kovář, Ph.D., náměstek pro řízení sekce sportu MŠMT: Význam sportu pro brannou přípravu dětí a mládeže  1 Karel Kovář - Význam sportu pro brannou připravenost dětí a mládeže.pptx

https://www.youtube.com/watch?v=Z2uuh0P6ETw

JUDr. Ing. Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů České republiky: Sportem ke zvládání krizových situací a k bezpečnému přežití  2a Zdeněk Ertl - Sportem ke zvládání krizových situací a k bezpečnému přežití.pptx

2 Zdeněk Ertl - Sportem ke zvládání krizových situací a k bezpečnému přežití.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=m_Grwq_HBSk

René Růžička, Muzeum civilní obrany Ústí nad Labem: Aktivity na podporu brannosti, spolupráce se školami  3 René Růžička - Aktivity na podporu brannosti a spolupráce se školami.pptx

https://www.youtube.com/watch?v=rW2orZjOke4

Ing. Jaroslav Salivar, 1. náměstek starosty sdružení hasičů Čechy, Moravy a Slezska: Sportovní a branná činnost dobrovolných hasičů  4 Jaroslav Salivar - Sportovní a branná činnost dobrovolných hasičů.pptx

https://www.youtube.com/watch?v=xjGE1u1WV2U

 

Diskuse 1 - https://www.youtube.com/watch?v=FtFbhhNlTQg

Diskuse 2 - https://www.youtube.com/watch?v=tZw06Ek0jQA