Výzva vládě ČR k financování sportu

Vyjádření Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s. k současné situaci týkajícíc se financování sportu v ČR.

Výzva vládě ČR k financování sportu

Členské svazy Sdružení sportovních svazů České republiky, jako zástupci druhé největší sportovní organizace v České republice: 

1. Vyzývají vládu ČR, aby neprodleně zajistila průběžné financování sportovního prostředí v celé jeho struktuře, aby nedošlo ke zničujícímu devastování péče o sportující občany ČR, včetně dětí a mládeže, neboť nejvíce jsou dnešní situací poškozeni neprofesionální, nevrcholoví sportovci, pro něž má státní podpora nejen největší smysl a přidanou hodnotu, ale zároveň existenciální důležitost. 

2. Důrazně upozorňují vládu ČR, že při financování sportu v roce 2017 byly a jsou zásadním způsobem porušovány Zásady vlády pro financování neziskového sektoru, podle kterých již měla být k 31. 3. 2017 vyplacena nejméně jedna polovina všech neinvestičních dotací. Současně žádají vládu ČR, aby zajistila okamžité personální posílení úseku sportu MŠMT tak, aby byla obnovena jeho plná funkčnost. Příjemci dotací musí bezpodmínečně dodržovat všechny procesní postupy, termíny a stanovený účel. Pokud tak nečiní stát, jde o úkol předem nesplnitelný. 

3. Vyzývají vládu ČR, aby neprodleně vypracovala a přijala systém podpory a rozvoje sportu, který umožní realizovat státní péči o sport v souladu se směrnými dokumenty Evropské unie a v souladu s platnými legislativními normami ČR a již schválenými koncepcemi podpory a rozvoje sportu v ČR. 

4. Opakovaně a dlouhodobě vyzýváme vládu, MŠMT, Český olympijský výbor a celé sportovní prostředí k přijetí a jednoznačné podpoře transparentních, měřitelných, kontrolovatelných a tedy nezpochybnitelných pravidel pro rozdělování státních dotačních prostředků do oblasti sportu, bez ohledu na dosavadní, obtížně obhajitelné zvyklosti. Je to jediná cesta, jak zabránit mnohým korupčním a klientelistickým skandálům, dlouhodobě poškozujícím celé sportovní prostředí. Je to zároveň nejlepší cesta, jak dosáhnout skutečně efektivního a hmatatelného rozvoje sportovního prostředí v České republice a sportování co nejširší části české společnosti.

V Praze dne 17. května 2017