SOUSTŘEDĚNÍ BUDOUCÍCH PSÍCH ZÁCHRANÁŘŮ

Krušné chvíle zažívali záchranné brigády v Krušných horách.

SOUSTŘEDĚNÍ BUDOUCÍCH PSÍCH ZÁCHRANÁŘŮ

Jedním z nejaktivnějších spolků v projektu Mladý sportovec, sportem ke zvládání krizových situací a k bezpečnému přežití je Záchranná brigáda kynologů Ústeckého kraje, která v únoru uspořádala v Krušných horách zimní soustředění mladých kynologů záchranářů ve věku 8 až 17 let.

To bylo zaměřeno na orientaci a pohyb v nepřehledném horském terénu, střelbu ze vzduchovky, vázání bezpečných uzlů, práci s vysílačkami i na základy první pomoci. Celkově tato akce podpořila praktickou spolupráce člověka se psem, jako je nácvik vyhledávání a označování osob v různých extrémních terénech, např. pod vodou, v sutinách nebo lavinách, následné označení konkrétního místa a signalizaci, zda je nalezená osoba naživu či nikoliv. Mladí kynologové se také dověděli více o motivaci záchranářských psů, seznámili se se zásadami pohybu osob a psů v lavinovém poli atd.

Oživením soustředění byl i noční orientační závod s několika vědomostními stanovišti.