Doporučení svazům. Vychází kniha o spolkovém právu

Kniha nabízí odpovědi na řadu důležitých otázek.

Doporučení svazům. Vychází kniha o spolkovém právu

Nový občanský zákoník je platný od 1. ledna 2014 a podstatně ovlivňuje i život spolků. Ačkoli je úprava spolků v něm velmi podrobná, stejně na všechny otázky neodpovídá, a dokonce mnohé naopak vyvolává.

Musí mít pobočný spolek stanovy, nebo je naopak ani mít nesmí? Mohou být spolky opravdu založeny na vůdcovském principu, jak tvrdí důvodová zpráva k občanskému zákoníku, když Ústavní soud rozhodl, že se to nesmí? Na tyto a další otázky, zejména zda a nakolik je použitelná dosavadní judikatura, odpovídá tato kniha, která právě vyšla v nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. a jimiž autory jsou Milan Kindl, Zdeněk Ertl, Nikola Formanová, Tomáš Kindl a Alexander Šíma.