O peníze bojujeme každý rok – a stále je to těžší!

Rozhovor s předsedou Zdeňkem Ertlem o aktuální i budoucí situaci Sdružení sportovních svazů ČR.

O peníze bojujeme každý rok – a stále je to těžší!

Rok od roku je získávání peněz na financování činnosti jednotlivých členských svazů těžší. Ani rok od zvolení nového vedení Českého olympijského výboru se příliš nezměnil způsob jeho komunikace s dalšími sportovními organizacemi. To jsou některé myšlenky, které zazněly v rozhovoru s předsedou Sdružení sportovních svazů České republiky Zdeňkem Ertlem.
 
Co představuje hlavní úkoly Sdružení v závěru letošního roku?
 
Velice důležité pro nás bylo a stále ještě je, zpracovat podklady pro podání projektů na podporu sportu vypsané ministerstvem školství, a to jak na úrovni Sdružení, tak i s maximální snahou pomoci jednotlivým svazům. Podávání těchto projektů má v letošním roce novou formu a velký význam v ní hraje zejména přesné doložení stavu členské základny. Jsem proto nesmírně rád, že tento úkol se nám daří plně zvládat.
 
Od 1. ledna by měl vstoupit v platnost nový občanský zákoník, který do spolkové činnosti přinese mnoho podstatných změn - jak se na tuto situace připravuje Sdružení?
 
Nový občanský zákoník je platný a jeho účinnost nastává 1. ledna 2014. V současné době se rozpoutala velká diskuse o tom, že tato právní norma je velice problematická a že by se její účinnost měla posunout.  Domnívám se, že už se tak nestane. Bohužel nám však stále chybí informace o stavu legislativních úprav doprovázejících nový občanský zákoník. Situace je velmi vážná, nepodceňujeme ji v žádném případě a budeme mít pro naše svazy i kluby během listopadu připravená doporučená řešení a vzorové dokumenty k provedení nezbytných změn.
 
Podmínkou pro plnohodnotnou činnost je zajištění dostatečného množství finančních prostředků a sport bojuje, jak známo, o každou korunu. Jak na tom bude z tohoto pohledu příští rok Sdružení?
 
To je těžká otázka a já, bohužel, nemám k dispozici tu správnou skleněnou kouli. Musíme počkat, jak dopadnou parlamentní volby, jak bude složena poslanecká sněmovna a jak směrem ke sportu bude „osvícená“ nová vláda. O peníze bojujeme každý rok a zdá se mi, že je to stále náročnější.
 
V listopadu uplyne rok od okamžiku, kdy bylo zvoleno nové vedení Českého olympijského výboru a současně tento orgán převzal odpovědnost za sjednocení českého sportu. Jak hodnotíte aktuální stav?
 
Zatím jsem žádnou zásadní změnu nezaznamenal. Podle mého názoru si Český olympijský výbor ještě stále hledá své místo. Jedna věc je něco prohlásit a druhá to realizovat. Domnívám se, že chybí větší rozlišení důležitých věcí, vzájemná komunikace a předávání informací. Jsem však rád, že při řešení aktuálních problémů ve sportu dobře spolupracujeme s Českou unií sportu a také s řadou sportovních svazů mimo naše Sdružení.