SEMINÁŘ PRO PRAVIDLO "DE MINIMIS"

Prezentace zajímavého semináře.

SEMINÁŘ PRO PRAVIDLO "DE MINIMIS"

Dne 3. října 2013 se uskutečnil Seminář k problematice veřejné podpory a uplaňování pravidla "de minimis" v dotační politice vůči neziskovým organizacím.

Prezentace, které na semináři zazněly, jsou k dispozici na níže uvedených stránkách:

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/tiskova-zprava-ze-seminare-o-verejne-podpore-a-pravidlu-de-minimis-111739/