V Projektu Mladý sportovec bylo rozděleno 3 850 000 Kč

Aktuální informace o novém zajímavém projektu.

V Projektu Mladý sportovec bylo rozděleno 3 850 000 Kč

Sdružení sportovních svazů ČR vyhlásilo ve spolupráci s Českou unií sportu na konci května 2016 Projekt MLADÝ SPORTOVEC, sportem ke zvládání krizových situací a k bezpečnému přežití, který si dává za cíl přispět ke zlepšení branné připravenosti dětí a mládeže do 18 let.

Celkem bylo přijato 233 žádostí, z nichž 31 nesplňovalo předepsané podmínky, nebo byly odeslány po termínu. Všech 202 oprávněných žádostí posoudila Řídící komise Projektu, která rozhodla o udělení 100 finančních příspěvků (v 1. kole bylo vyhověno 74 žádostem, ve 2. kole 26 žádostem). Celkem byla mezi žadatele rozdělena částka 3 850 000 Kč.

V rámci doprovodné soutěže, která byla k Projektu vyhlášena, bude ještě rozděleno 50 000 Kč. Celkem tak byla na Projekt alokována částka 3 900 000 Kč. Příspěvky byly na začátku října 2016 na základě uzavření smluv o poskytnutí příspěvku již rozeslány na účty vybraných příjemců. Podrobnosti k Projektu naleznete na http://www.sporty-cz.cz/25_mlady-sportovec.