Rada Sdružení jednala o majetku a dotacích

Rada Sdružení na svém posledním zasedání jednala o stavu majetku a dotacích na rok 2014.

Rada Sdružení jednala o majetku a dotacích

Problematika nemovitého majetku, stav pasportizace majetku členských svazů a informace o výsledcích kontroly hospodaření se státními dotacemi v roce 2012 a v prvním pololetí 2013 - taková byla hlavní témata zasedání Rady Sdružení sportovních svazů ČR 11. září v Praze. Součástí jednání byl také seminář pro vedoucí funkcionáře jednotlivých členských svazů věnovaný čerpání dotací ze státního rozpočtu na rok 2014.

"Otázkám finančního zajištění našich členských svazů věnujeme velkou pozornost. Změnou metodiky čerpání dotací ze státního rozpočtu je totiž stále více prostředků přidělováno přímo čenským svazům. Tím také dochází k posílení jejich kontrolní činnosti, neboť současně vzrostla jejich odpovědnost za kvalitní administrativní i věcné vedení veškeré dokumentace," uvedl Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů ČR.

Celková pořizovací cena nemovitého majetku i s pozemky u svazu (asociace) včetně klubů činila k 30. červnu 2013 částku 2 058 655 397 korun. Cena nemovitého majetku u svazu (asociace) podle vlastního tržního odhadu včetně klubů představovala k 30. červnu 2013 částku 3 602 482 456 korun.