Vítězný psí hattrick na 15. ročníku Královopolského závodu

Vyrovnané výkony, přátelská atmosféra, nabitý program.

Vítězný psí hattrick na 15. ročníku Královopolského závodu

Brněnská městská část Královo pole zažila další z mnoha kynologických akcí, které se v tomto období pořádají. V sobotu 11. června se zde konal již 15. ročník Královopolského závodu. Pořadatelem akce je Kynologický klub, Brno - Královo Pole. Závodu se zúčastnilo dvanáct soutěžních psů se svými pány a nebyla nouze o mimořádné výkony. Jedna ze soutěžních kategorií dokonce měla již potřetí stejného vítěze.

„Závod je pořádán podle zkušebního řádu Kynologické jednoty ČR Brno. Tento zkušební řád se svými cviky snaží zapojit širokou veřejnost, zejména pak mládež, do výcviku  základní ovladatelnosti psů, a to bez ohledu na rasu, velikost či původ. A tohoto poslání se držíme i my při pořádání našeho závodu. Proto byly některé kategorie přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly i těm, kteří se nevěnují složitějším, speciálním cvikům,“ vysvětluje Marcela Nalezená, předsedkyně pořádajícího klubu a zároveň hlavní rozhodčí pro tento závod.

Psi soutěžili ve třech vypsaných kategoriích – základní ovladatelnosti psa (ZOP), zkoušce pracovní upotřebitelnosti psa 1. stupně (ZPU 1) a zkoušce pracovní upotřebitelnosti psa 2. stupně (ZPO 2).

A co musí psi zvládnout v jednotlivých kategoriích?

ZOP se skládá z těchto cviků:

Základní část

1. přivolání psa - pes se volně pohybuje po výcvikové ploše a na povel psovoda rychle a radostně by měl přiběhnout k psovodovi

2. ovladatelnost psa na vodítku - chůze u nohy, při běhu, při pomalé chůzi, obraty na místě - vlevo, vpravo, čelem vzad

3. ovladatelnost psa bez vodítka - totéž jako na vodítku, ale bez vodítka,  u nohy psovoda, obraty 

4. polohy psa - na povel sedni, lehni, vstaň u nohy psovoda

5. odložení psa - psovod položí psa na určené místo a vzdálí se na 30 kroků od psa, pes musí po dobu cvičení následujícího psa setrvat na místě a vyčkat příchodu psovoda, který na povel rozhodčího přiřadí psa k noze.

Cviky skupinové

1. ovladatelnost psa ve skupině - skupina se skládá minimálně ze tří psů maximálně z pěti psů, kteří cvičí společně v řadě s mírnými rozestupy

2. polohy psa -  sedni, lehni, vstaň ve skupině

3. odložení psa ve skupině - psovodi položí psy a vzdálí se na 30 kroků po dobu 2 minut - pes musí zůstat ležet

4. přenesení psa cizí osobou - psovod zvedne do náruče svého psa a přenese ho cca 5 metrů, kde ho předá cizí osobě a celá skupinka se vrací do výchozího místa - pes nesmí projevit bázlivost nebo agresivitu

5. chůze po nepříjemném materiálu - nepříjemným materiálem se rozumí takový povrch, který není pro pohyb psa běžný, například igelit, vlnitý plech, linoleum, sutiny ap. Pes musí bez známek obav překonat tyto překážky volnou chůzí u nohy psovoda.

Každý cvik je hodnocen 0 až 10 body.  Celkem maximální počet bodů je 100.

 

ZPU 1 -  zkouška pracovní upotřebitelnosti psa 1. stupně se skládá z těchto částí:

Základní část

1. přivolání psa - stejné jako v předešlé zkoušce

2. ovladatelnost psa  - bez vodítka chůze u nohy při běhu, při pomalé chůzi, obraty na místě i za pochodu

3. polohy - sedni lehni, vstaň - u nohy psovoda, bez vodítka

4. štěkání - v sedě u nohy bez vodítka - pes by měl minimálně 3x výrazně zaštěkat                  

5. aport volný - předmět psovoda - pes by měl odhozený předmět rychle a radostně přinést psovodovi

6. skok přes překážku -  jedním směrem (výška překážky je určena kohoutkovou výškou psa: malá plemena skáčou výšku 50 cm, střední plemena 80 cm a velká plemena 100 cm)

7. skok šplhem - překážka ve tvaru písmene A, vysoká 160 cm, překážku překonává pes pouze jedním směrem 

8. dlouhodobé odložení psa - psovod položí psa na určené místo, vzdálí se od něj 30 kroků a ukryje se v úkrytu

9. volitelný cvik -stopa nebo hlídání předmětu psovoda - tato disciplína byla pro náš závod vypuštěna (pro zjednodušení)

Cviky skupinové

1. ovladatelnost - ve skupině, podobné jak u předešlé zkoušky s tím rozdílem, že je pes bez vodítka

2. polohy - sedni, lehni, vstaň - ve skupině psů, u nohy bez vodítka

3. odložení za pochodu v leže - ve skupině,  psovod za chůze dá povel "lehni" a pokračuje v chůzi od psa 20 kroků, na povel rozhodčího se vrátí ke psu

4. chůze po nepříjemném materiálu -  stejně jako v předchozí zkoušce, ale bez vodítka, pes jde volně u nohy psovoda

5. lhostejnost k nárazovému zvuku - psi stojí na prověšeném vodítku u nohy psovoda, na pokyn rozhodčího pořadatel "vyrobí"  potřebný zvuk (většinou se bouchá železem o železo, my máme železnou tyč, kterou uhodíme do kusu kolejnice), který může i zopakovat. Psi           by měli klidně bez strachu stát, neměli by být agresivní.

Opět je každý cvik hodnocen rozhodčím 0 až 10 body. Celkem je možné dosáhnout 130 bodů.

 

ZPU 2 - zkouška upotřebitelnosti psa 2. stupně se skládá ze tří částí: stopa, poslušnost, obrana.

Tentokrát však byla stopa ze závodu vyřazena.

Poslušnost

1. přivolání  - stejné jako předešlé zkoušky                

2. ovladatelnost bez vodítka - viz předešlá zkouška

3. průchod skupinou osob - skupinu tvoří minimálně čtyři osoby, které se volně pohybují a mohou se bavit, pes by se měl při procházení skupinou osob chovat přirozeně, nesmí být agresivní, ale ani dotěrný a měl by sledovat psovoda volně u nohy

4. polohy - bez vodítka krok před psovodem

5. štěkání - bez vodítka, krok před psovodem

6. odložení za pochodu ve stoje - psovod vyjde s neupoutaným psem, na pokyn rozhodčího zastaví psa povelem "stůj" a pokračuje v chůzi. Na pokyn se zastaví a přivolá psa.

7. aport přes překážku - psovod zaujme postoj před překážkou se psem u nohy, na pokyn odhodí aport-činku přes překážku, na další pokyn rozhodčího vyšle psa. Ten by měl rychle přeskočit překážku, uchopit činku a vrátit se skokem zpět před  psovoda, ten opět na pokyn rozhodčího odebere psovi činku a usměrní ho k noze.

8. kladina nízká - psovod s neupoutaným psem  se přesune ke kladině, na pokyn rozhodčího vyšle psa na kladinu a jde zároveň se psem podél kladiny.

9. vysílání psa -  psovod vyjde s neupoutaným psem z výchozího bodu a cca po pěti krocích vyšle psa " vpřed" a zůstává stát. Pes musí co nejrychleji vyběhnout ukázaným směrem minimálně 15 kroků. Na pokyn rozhodčího psa povelem položí. Opět na pokyn přijde psovod ke psovi a přiřadí ho k noze.

10. odložení - psovod položí psa na určené místo a odchází do úkrytu vzdáleného cca 50 kroků. Pes by měl klidně ležet po celou dobu, kdy cvičí další pes a než se k němu vrátí psovod a přiřadí ho k noze.

Obrana - při této části zkoušky-závodu je třeba pomocník, školený figurant, který je oblečen do ochranného oděvu a rukávu.

1. průzkum terénu - 30x40 kroků, 4 zástěny - psovod postupuje středem po ose daného prostoru, kde jsou po krajích rozmístěny zástěny, a vysílá psa do stran k prověření zástěn

2. vyštěkání - jakmile pes pomocníka najde v zástěně, měl by jej vytrvale vyštěkávat až do příchodu psovoda, na pokyn ho psovod přiřadí k noze.

3. přepad psovoda z úkrytu - na pokyn rozhodčího vyjde psovod s neupoutaným psem směrem k úkrytu - zástěně, kde je pomocník. Na  pokyn rozhodčího pomocník vyběhne a pokusí se o přepad psovoda. Pes musí tento útok neprodleně zlikvidovat zákusem do rukávu   pomocníka, ten se snaží psa zastrašit náznaky úderů obuškem. Na pokyn se pomocník zklidní a pes by ho měl sám pustit a pozorně střežit až do příchodu psovoda. Opět na pokyn rozhodčího psovod usměrní psa k noze.

4. zadržení - hladké na 30 metrů, psovod přidržuje psa za obojek na určitém místě, pomocník vydráždí psa křikem a odbíhá na vzdálenost 30 kroků. Na pokyn rozhodčího psovod vysílá psa k zadržení, ale sám zůstává stát na místě. Pes musí co nejrychleji pomocníka dostihnout a znemožnit mu pevným zákusem do rukávu další útěk. Pomocník po zákusu se psem bojuje, ale údery nenaznačuje. Na pokyn rozhodčího figurant přestává bojovat se psem a ten ho pouští sám nebo na pokyn psovoda. Dále ho pozorně střeží až do příchodu psovoda, ten   ho usměrní k noze a připne na vodítko.

Rozhodčí hodnotí výkony body od 0 až 10. Celkem je možné získat 200 bodů.

„Atmosféra závodu byla příjemná a kamarádská. Závodníci se vzájemně povzbuzovali a dokázali ocenit podařený cvik a zasloužené pěkné hodnocení rozhodčích. Někteří psovodi se svými pejsky na náš závod jezdí i opakovaně, což náš o to více těší. V letošním závodě navíc byly výkony jednotlivých týmů velmi vyrovnané, což je vidět z výsledkové listiny. Letos se podařil mimořádný výkon Věře Sedlákové s belgickým ovčákem Irem ze Svobodného dvora. Tato dvojice totiž potřetí za sebou obhájila první místo v kategorii ZPU 2, a to navíc s výborným bodovým výsledkem 191 bodů z 200,“ vyzdvihla úroveň soutěže Marcela Nalezená.

Pro první tři místa v každé kategorii byl připraven krásný pohár. K tomu dostali závodníci na prvním místě ušitý výcvikový "kilt", tedy krátkou sukýnku s velkými kapsami pro případné pomůcky a pamlsky.

VÝSLEDKY 15. ROČNÍKU KRÁLOVOPOLSKÉHO ZÁVODU:

Kategorie  ZOP

1. místo: Zuzana Jakubcová a pes Black Sheep Jill, plemeno belgický ovčák, 94 bodů

2. místo: Petr Dvořák a fenka Lucka,  plemeno Labradoodle, 92 bodů

3. místo: Eliška Halamíčková a fenka Borůvka ze Studnice, plemeno český strakatý pes, 89 bodů

 

Kategorie ZPU 1

1. místo: Eliška Růžičková a fenka Jamaica Maximum Deus, plemeno boxer, 117 bodů

2. místo: Michaela Gráblová a fenka Damy, plemeno německý ovčák, 91 bodů

3. místo: Lucie Musilová a fenka Gardenia od Kobylího potoka, plemeno střední knírač, 90 bodů

 

Kategorie ZPU 2

1. místo: Věra Sedláková a pes Ir ze Svobodného dvora, plemeno belgický ovčák, 191 bodů  

2. místo: Lubomíra Petríková a pes Monsun ze Svobodného dvora, plemeno belgický ovčák, 174 bodů

3. místo: Jana Kubálková  a pes Andy Ranč u Kulatého kola, plemeno německý ovčák, 171 bodů

 

Další informace na http://www.kk-krpole.wz.cz/vstup.htm

Na další snímky ze závodu se můžete podívat v naší FOTOGALERII.

Text: Marcela Nalezená

Foto: Kynologický klub, Brno - Královo Pole