Mé dosavadní kroky ve sportu nejsou jednorázovou akcí

Rozhovor s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřinou Valachovou.

Mé dosavadní kroky ve sportu nejsou jednorázovou akcí

Kateřina Valachová je ve funkci ministryně školství, mládeže a tělovýchovy teprve devět měsíců, ale za tu dobu už stihla rozčeřit vody sportovního prostředí. Do svého úřadu nastupovala s jasnými vizemi, jak sportu v České republice pomoci. Oproti mnoha svým předchůdcům se neohání jen planými sliby, ale za její prací jsou již vidět konkrétní výsledky.

S jakými ambicemi a cíli v oblasti sportu jste do funkce nastupovala?

Chtěla jsem, aby sport byl dostupný všem, především dětem a mládeži v celé České republice. Aby se podpořily pohybové aktivity na školách a aby se systémově zlepšil tok finančních prostředků sportovním klubům a tělovýchovným jednotám. Proto je mou snahou posílit rozpočet MŠMT v oblasti sportu a s tím zajistit transparentní pohyb těchto peněz. A vzhledem k naší domluvě s panem premiérem Sobotkou a ministrem financí Babišem se nyní zdá, že se navýšení prostředků pro sport už brzy podaří.

Co se vám v oblasti sportu doposud podařilo úspěšně zrealizovat?

Podařilo se mi pro sport zajistit navýšení finančních prostředků na 4,3 mld. pro rok 2016, pro rok 2017 by navýšení rozpočtu mělo být ještě vyšší, konkrétně 6 mld., k čemuž se veřejně vyslovil i ministr financí. Finanční prostředky do sportu by měly i nadále růst a ideálně nejpozději v roce 2025 bychom se výší státní podpory sportu měli dostat na průměr EU, který činí asi 13 mld. korun. Dalším pozitivem byla nová struktura dotačních programů MŠMT v oblasti neinvestičních prostředků, které obsahují nově např. program na podporu sportování veřejnosti či organizace školního sportu. Na zlepšování a především zjednodušování dotačních programů chceme dále intenzivně pracovat. Nejzásadnější novinkou je zcela nový Program VIII pro organizaci sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách.

V čem konkrétně Program VIII spočívá?

Poprvé v historii putují finanční prostředky od MŠMT přímo sportovním klubům a tělovýchovným jednotám, které o dotaci samy žádají. Tyto prostředky jsou pak určeny přímo sportující mládeži a dětem. Celkem jsme na Program VIII vyčlenili 362 mil. korun a další prostředky budeme účelově vázat na podporu činnosti sportujících dětí a mládeže v rámci programu na podporu sportovních svazů. Dosud MŠMT obdrželo 3 254 písemných žádostí a v prvním kole už bylo vyhověno 2 042 klubům a jednotám, kterým jsme přidělili 213 600 400 korun. Nyní probíhá administrace druhé části žádostí, které obsahovaly drobné chyby. V některých případech budeme ještě vyzývat žadatele k doplnění. V rámci tohoto kola rozdělování tak podpoříme dalších 1 149 žádostí s celkovou dotací 93 mil. korun. Druhou šanci budou mít také ti, kteří si nestihli v prvním kole požádat. Začínáme chystat podmínky druhého kola výzvy s celkovou alokací asi 50 mil. korun. Dle pozitivních ohlasů celého sportovního prostředí je vidět, že se jedná o krok správným směrem. Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které doposud finanční prostředky prostřednictvím svých svazů nedostaly, mohou nyní bez problémů na státní peníze dosáhnout.

Ruku v ruce s rozdělováním peněz jde i transparentnost jejich toku…

Ano, to je pravda. I z toho důvodu je mojí snahou, aby veškeré prostředky do sportu přerozdělovalo pouze MŠMT a nedocházelo tak k roztříštěnosti, která panuje nyní. Také odvody z loterií by měla dle mého názoru rozdělovat pouze jediná instituce, došlo by tak ke sjednocení podmínek a kritérií pro přerozdělování financí. Sport tímto krokem rozhodně o žádné peníze nepřijde, naopak se postarám o to, aby byly spravedlivě rozděleny všechny prostředky tam, kam mají.

Hodláte v podpoře sportovního prostředí pokračovat i v budoucnu?

Určitě ano! Moje dosavadní kroky rozhodně nejsou jednorázovou akcí. Když vidím, jak mne lidé nejen ze sportovního prostředí v mých krocích podporují, motivuje mě to do další práce a určitě nemíním usnout na vavřínech. Neustále sleduji situaci ve sportovním prostředí, i proto jsem sestavila Národní radu pro sport, abych se v důležitých otázkách mohla obrátit na skutečné odborníky. Zavedla jsem také pravidelná setkávání se zástupci nejvýznamnějších sportovních svazů, osobně se účastním mnoha sportovních akcí, především těch pro děti a mládež. Neustále hledám nové podněty ke zlepšení a témata, kterým je potřeba se věnovat. Na konec dubna připravuje ministerstvo Národní sportovní konferenci na téma podpory a vzdělávání mládeže, financování a legislativy sportu v ČR. Rozhodně chci pořádat podobné konference pravidelně a dlouhodobě se tak věnovat aktuálním tématům.

Foto: MŠMT