Liga CTIF 2016 – seriál závodů pro muže a ženy

Sdružení hasičů představilo novou soutěž.

Liga CTIF 2016 – seriál závodů pro muže a ženy

Na začátku roku byl vyhlášen seriál soutěží v klasických disciplínách CTIF pro muže a ženy – Liga v klasických disciplínách CTIF 2016. Organizátorem ligy je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR.

Soutěžit se bude v disciplínách požární útok (na sucho) a štafeta s překážkami, není-li v organizačním zabezpečení uvedeno jinak. Provedení disciplín se bude řídit platným Soutěžním řádem pro mezinárodní soutěže v klasických disciplínách CTIF v plném znění (7. vydání, 2011), není-li v organizačním zabezpečení dané soutěže uvedeno jinak. Organizační část ligy se bude řídit platnou Směrnicí hasičských soutěží.

Seriál je určen pro družstva mužů a žen dobrovolných a profesionálních hasičů. Soutěž je otevřena také pro zahraniční účastníky. Celkové pořadí ligy bude vyhlášeno v kategoriích muži a ženy bez ohledu na příslušnost v kategoriích dobrovolní nebo profesionální hasiči. Bodové zvýhodnění věku družstva bude v celkovém hodnocení započítáno v souladu se Soutěžním řádem. Organizační zabezpečení, výsledky jednotlivých závodů, průběžné pořadí ligy i celkové hodnocení a všechny další informace budou zveřejněny na www.dh.cz.

Do Ligy CTIF budou v roce 2016 zařazeny tyto soutěže: 6. 3. Hradecký pohár v CTIF (Hradec Králové, hala), 16. 4. O Vlčnovský pohár CTIF (Vlčnov), 8. 5. Pražský pohár CTIF (Praha – Suchdol) a 3. 9. O pohár města Velké Meziříčí CTIF.

Kontaktní osobou je v Kanceláři SH ČMS Michal Kolka (michal.kolka@dh.cz) a kontaktní osobou za Ústřední odbornou radu hasičských soutěží je Martina Hartmanová (MartinaSmrzova@seznam.cz). Kontakty na pověřené organizátory jednotlivých kol ligy jsou uvedeny v příslušných OZ.

Ilustrační foto: SH ČMS