DOBROVOLNÍ HASIČI JSOU NESTÁTNÍ NEZISKOVOU ORGANIZACÍ UZNANOU MŠMT PRO PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

Hasiči se dočkali čestného titulu.

DOBROVOLNÍ HASIČI JSOU NESTÁTNÍ NEZISKOVOU ORGANIZACÍ UZNANOU MŠMT PRO PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

Ve čtvrtek 17. prosince převzala náměstkyně starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Monika Němečková z rukou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové čestný titul Nestátní nezisková organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží na období 2016 – 2020.

Tento titul je z pohledu MŠMT chápán jako uznání pro ty organizace, které dlouhodobě a kvalitně pracují ve prospěch dětí a mládeže, a to na nadregionální úrovni. Organizacím, které se stanou držiteli titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“ bude v souvislosti s novelou Zásad vlády o poskytování dotací a s přijetím Státní politiky vůči NNO na léta 2015 – 2020 nabídnuta smlouva o dlouhodobé spolupráci.

Kromě Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska byl výše zmíněný titul udělen dalším 12 organizacím, které se soustavně věnují práci s dětmi a mládeží. Jsou jimi Asociace středoškolských klubů, Asociace turistických oddílů mládeže, Český svaz ochránců přírody, Duha, Hnutí Brontosaurus, Junák - český skaut, z.s., Liga lesní moudrosti, z.s., Občanské sdružení KADET, Pionýr, z.s., Salesiánské hnutí mládeže, Salesiánské kluby mládeže a YMCA v České republice.

Text zpracován s využitím webu www.dh.cz a www.msmt.cz, foto: www.dh.cz

---
---