Sešla se Rada Sdružení sportovních svazů ČR

Na pravidelném setkání se hodnotilo uplynulé období.

Sešla se Rada Sdružení sportovních svazů ČR

V úterý 15. září se po čtvrt roce opět sešli představitelé svazů spadajících pod Sdružení sportovních svazů České republiky, aby na společné Radě zhodnotili uplynulé období a úkoly, které je čekají v tom následujícím. Na programu bylo hned několik témat, například řešení situace s nemovitým majetkem u budovy Sdružení sportovních svazů v Praze nebo odsouhlasení návrhu nových stanov. Z nich vyplývá i aktuální povinnost změny názvu Sdružení, který nyní oficiálně zní s dovětkem o zapsaném spolku, tj. Sdružení sportovních svazů České republiky, z. s.

Vášnivá debata mezi zúčastněnými členy Rady se poté rozhořela na stále živé téma přerozdělování finančních prostředků od státu do sportovního prostředí, které má nyní ve své gesci nová ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.