Rezerva 2015

3. ročník mezinárodního měření sil záložníků AČR a záložníků ze sousedních států - REZERVA 2015.

Rezerva 2015

Organizátory bylo KVV Praha ve spolupráci s KVZ Praha10 a dalšími KVZ pražské oblasti za aktivního přispění VÚ v Jincích a Vojenských lesů v Jincích.

V průběhu slavnostního uvítání ze strany pořadatelů, kterého se ujal za KVV Praha jeho ředitel, plk. gšt. Ing. Petr Gajdoš a za pořadatele pak Ing. Jan Bada, major v.v., byla oceněna angažovanost účastníků při porovnání úrovně připravenosti záložníků AČR i okolních států k obraně své vlasti.

Závodu se účastnilo celkem 20 tříčlenných družstev z různých organizací 3 zemí (2x Německo - Neckar am Rhein a Regensburg, 2x Rakousko – Langenlebarn; dále pak 7 družstev z řad AZ AČR – jednotlivých KVV, družstva Klubů vojáků v záloze ČR z několika oblastí ČR, družstev aktivních vojáků z řad pořadatelů – KVV Praha a VÚ Jince). Závod proběhl za použití tradičních zbraní, se kterými většina českých i slovenských záložníků prožila svůj „vojenský život“, tj. v disciplině útočná puška vz. 58 a pistole vz. 82.

Účastníci závodu ocenili akční pojetí provedení jednotlivých disciplín, kdy záleželo samozřejmě na přesnosti střelby, ale zároveň i na rychlosti splnění obou disciplín. V podmínkách moderního boje jde o základní předpoklad přežití vojáka v případě ozbrojeného střetu.

Závod byl pojat zejména jako plnění kolektivní disciplíny. Vlastní střelby proběhly podle předpisů AČR a hodnocení výsledků podle pravidel SVZ ČR.

Výsledky dosažené v průběhu závodu svědčí o stále velice uspokojivé úrovni střelecké přípravy jak v řadách AZ, tak i ve starších ročnících záložníků AČR.

V souhrnném hodnocení družstev se na prvních třech místech umístila následující družstva:

1)       Sportovně metodická komise ÚR SVZ ČR na prvním místě (ve složení podplukovníci v.z. Bosák, Krátký a Přecechtěl – celkem 482,5 bodu),

2)       Aktivních zálohy KVV Praha 111 (ve složení mjr. Štoček, Sobotka, Benda – celkem 441,3 bodu),

3)      Klub vojáků v záloze z Jindřichova Hradce (ve složení  Fuksa, Brejžek, Mesároš – celkem 427,6 bodu).

Umístění jednotlivců v kategorii útočná puška vz. 58:

1)      des v. z. Jindřich Balounek z KVV Liberec s nástřelem 79,39 bodu,

2)      rtn v. z. Vítězslav Krob  z KVV Karlovy Vary s nástřelem 78,09 bodu,

3)      por. v. z. Jan Pončík z KVV Zlín s nástřelem 76,37 bodu.

Všichni tito závodníci získali mistrovskou třídu platnou pro tuto soutěž – Expert.

Umístění jednotlivců v kategorii pistole vz. 82:

1)      svob. v.z. Nakládal Petr z KVV Olomouc v limitu jedné minuty z 10 ran celkem 96 bodů (VT Expert),

2)      pplk. v. z. Oldřich Přecechtěl z družstva SMK ÚR SVZ ČR s nástřelem 95 bodů (VT Expert),

3)      Štefan Mesároš z KVZ Jindřichův Hradec s nástřelem 93 bodů (VT Sharpshooter).

Hodnocení zahraničních družstev:

1)      družstvo z Langenlabarnu č. 1 ve složení ppor. Erich Malacek, ppor. Michael Peischl a Fritz Hübl. Celkovým výkonem 280,3 bodů byli v celkovém hodnocení na 14. místě.

2)      družstvo z Regensburgu ve složení št.poddůstojník Gerhard Schwarz a št. svob. Peter Dorn a Hartmut Pape  výkonem 212,2 bodů (v celkovém hodnocení na místě 18.)

3)      kombinované „mezinárodní“ družstvo z Langenlebarnu č.2 ve složení prap. Erich Hermann, strážmistr Mario Spinn a voj. v.z. Tomáš Bada výkonem 207,0 bodů (v celkovém hodnocení na místě 19.).

Slavnostní vyhodnocení se konalo v sobotu večer v Praze. Vítězové získali diplomy, medaile a poháry. Ceny vítězným družstvům i jednotlivcům, stejně jako ocenění nejlepšímu zahraničnímu družstvu předal v zastoupení ředitele pražského KVV pan prap. Pavel Hůdek a v zastoupení předsedy SVZ ČR, Ing. Jan Bada, mjr. v.v.

Pro zahraniční účastníky a zájemce z ČR byla ještě v neděli dopoledne zorganizována prohlídka ve VHÚ ve Kbelích.

Pro ty, kteří by se chtěli o vlastní soutěži, nebo o Svazu vojáků v záloze, dozvědět více, jsou k dispozici jak bližší informace, tak propozice i výsledková listina na stránkách SVZ ČR: www.svz-cr.cz

Závěrem je potřeba poděkovat všem, kteří se na přípravě závodu podíleli. Zejména bych chtěl vyzdvihnout podporu ze strany KVV Praha v čele s jejím ředitelem, plk. gšt. Ing. Petrem Gajdošem i jemu podřízených vojáků z povolání. Kromě toho je třeba ocenit vysoce i pomoc a podporu příslušníků VÚ v Jincích i funkcionářského aktivu Oblastní rady KVZ organizovaných v pražské oblasti a vedení vojenského újezdu i Vojenským lesům v Jincích. Myslím, že jsme si mohli ověřit, že spojením sil profesionálních vojáků s organizacemi sympatizujícími s AČR je možno zorganizovat velice zajímavou mezinárodní akci. A to i v den pracovního volna. Velký dík je také potřeba předat na adresu sponzorů závodu a to jak firmě Sellier a Bellot, tak i ÚR SVZ ČR. Bez jejich pomoci bychom asi závod na této úrovni zorganizovat nedokázali.

Při loučení dali všichni účastníci najevo, že se již nyní těší na čtvrtý ročník Rezervy 2016.

 

Text, foto: Ing. Jan Bada, mjr. v.v.

---
---
---