VIII. ročník Memoriálu ppor. Petra Šimonky

V Semilech si připomněli ppor. Petra Šimonku - prvního českého vojáka, který padl při zahraniční misi.

VIII. ročník Memoriálu ppor. Petra Šimonky

Dne 24. dubna 2015 se na střelnici v Semilech uskutečnil pod záštitou hejtmana Libereckého kraje VIII. ročník Memoriálu ppor. Petra Šimonky – střelecké soutěže ve střelbě z pistole a samopalu o putovní pohár Sdružení válečných veteránů Libereckého kraje. Tento memoriál uspořádala Liberecká krajská organizace Sdružení válečných veteránů ČR ve spolupráci se Svazem vojáků v záloze ČR a za podpory Ministerstva obrany ČR, s hlavním partnerem Česká zbrojovka a. s. Na této akci se aktivně podílely také další subjekty: jednota ČsOL Jablonec nad Nisou, 31. pluk rchbo Liberec, Krajské vojenské velitelství Liberec, Klub vojáků v záloze Liberec, Krajský úřad Libereckého kraje, statutární město Jablonec nad Nisou, město Semily, Sportovně střelecký klub Semily a AVZO Semily. Dále aktivně pomohli sponzoři - Army Arms, Top-Army Shop a pivovar Rohozec.

Memoriál každoročně pořádají váleční veteráni s cílem připomenout účast našich vojáků v zahraničních mírových misích a vojenských operacích a nezapomínat na ty, kteří v nich položili své životy. Ppor. Petr Šimonka byl první voják, který se z takovéto zahraniční mise již nevrátil (z války v Perském zálivu v r. 1991).

Letošního memoriálu se zúčastnili významní hosté z řad představitelů orgánů státní správy a samosprávy a různých společenských a zájmových organizací, mnozí z nich i jako aktivní účastníci ve střelecké soutěži:

- hejtman Libereckého kraje Martin Půta

- starostka města Semily Lena Mlejnková

- předseda Svazu vojáků v záloze ČR plk. vz. Ing. Svatopluk Senevič

- předseda Svazu branně-technických sportů ČR p. Antonín Cibulka

- ředitel Krajského vojenského velitelství Liberec plk. Ing. Josef Kulovaný

- NŠ 31. pluku rchbo Liberec pplk. Ing. Karel Navrátil

- pověřený ředitel HZS Libereckého kraje plk. Ing. Jaroslav Vízner

- předseda Okresního kolegia AVZO Cheb p. Miroslav Véber

- předseda Jizerské oblasti Svazu vojáků v záloze ČR Ing. Miroslav Hanzlík

- bývalý velitel brigády chemické ochrany v Liberci plk. v zál. Ing. Jan Weiser

- zástupce České zbrojovky a. s. Mgr. Pavel Štrajt

Této oblíbené společensko-branně-sportovní akce, kterou organizátoři každoročně připomínají nejen přítomným účastníkům, ale i široké veřejnosti účast našich vojáků v zahraničních misích a také problémy a důsledky pro válečné veterány spojené s tímto jejich působením, se zúčastnil úctyhodný počet soutěžících - celkem 165 střílejících (55 tříčlenných družstev) z řad válečných veteránů, vojáků v činné službě, vojáků v záloze, aktivních záloh, policie ČR, městské policie, hasičského záchranného sboru, klubů vojenské historie, klubů vojáků v záloze, střeleckých klubů, SSK, AVZO, SBTS, jednot ČsOL, orgánů st. správy a samosprávy i sponzorů.  Jako doprovodný program byl v průběhu celého dne přistaven Okobus, na jehož pracovišti si mohli všichni účastníci akce a přítomní hosté nechat změřit svůj zrak a prokonzultovat oční problémy.

Soutěž ve střelbě z pistole P-09 a samopalu Sa-vz. 58 byla, tak jako v předcházejících ročnících, organizována ve třech střeleckých kategoriích:

Kategorie Aváleční veteráni (držitelé osvědčení válečného veterána dle zák. č. 170/2002 Sb.)

Kategorie Bozbrojené složky, střelecké kluby

Kategorie Ccivilní složky-sponzoři          

Tato celodenní akce proběhla za pěkného téměř letního počasí, a tak kromě vynikající nálady mezi všemi přítomnými, byly i dosažené střelecké výsledky ze spolehlivých zbraní u mnoha střelců tradičně na vysoké sportovní úrovni.

V kategorii A (váleční veteráni) podobně jako v předcházejících letech zvítězilo družstvo Váleční veteráni Liberec-1, ve složení pplk. vz. Ing. Karel Krátký, pplk. vz. Ing. Oldřich Přecechtěl a mjr. vz. Ing. Zdeněk Chmelík a obhájilo se ziskem 806 bodů loňské vítězství v kategorii a opět si odvezlo putovní pohár Sdružení válečných veteránů ČR. Absolutním vítězem - ve všech kategoriích a z obou zbraní dohromady (a také v kategorii B) se stalo družstvo Klubu vojáků v záloze Liberec-2 se ziskem 833 bodů, které zvítězilo také v obou jednotlivých zbraních – pistole i samopal. Druhé místo obsadilo družstvo Klubu vojáků v záloze Liberec-1 se ziskem 822 bodů následováno Klubem vojáků v záloze Hodkovice nad Mohelkou se ziskem 820 bodů.

hodnocení jednotlivců obsadil v kategorii A první místo válečný veterán pplk. vz. Ing. Oldřich Přecechtěl se ziskem 287 bodů (z 300 maximálně možných), což znamenalo také celkové absolutní vítězství. Zároveň je to také nejlepší výsledek dosažený v dosavadní historii této soutěže, kde jsou plněny stále stejné disciplíny. Druhé místo v absolutním hodnocení obsadil por. Bc. Daniel Medek (družstvo PČR Semily) se ziskem 284 bodů, stejně jako třetí Aleš Novák z KVZ Liberec-2.   

Závěrečné vyhodnocení této celodenní akce se uskutečnilo v GOLF Centru Semily, kde nejlepší jednotlivci a družstva v jednotlivých kategoriích a také v celkovém hodnocení obdrželi zasloužené poháry, medaile, diplomy a hodnotné věcné ceny. Celkem bylo předáno 51 diplomů, medailí a věcných cen. Hlavní cenu této střelecké soutěže – poukaz na pistoli ČZ-75 DUTY z produkce hlavního partnera soutěže Česká zbrojovka a.s. - předal vítězi soutěže její zástupce Mgr. Pavel Štrajt. Až do samého závěru této akce provázela všechny přítomné výborná nálada, neboť kromě dojmů z dosažených střeleckých výsledků bylo na nich také patrné, že dokázali využít této nevšední možnosti setkání zajímavých lidí z různých profesních a zájmových skupin, které spojují společné zájmy o armádu, vojenství, střelectví,… a také spousta společných zážitků z nevšedních situací.

 

Text: pplk. vz. Ing. Karel Krátký (Váleční veteráni Liberec), foto: Váleční veteráni Liberec 

---
---
---
---
---
---
---
---
---
--