Zasedala Rada Sdružení sportovních svazů ČR

Rada Sdružení sportovních svazů ČR se sešla poprvé v tomto roce.

Zasedala Rada Sdružení sportovních svazů ČR

Ve středu 15. dubna se v prostorách sídla Sdružení sportovních svazů ČR konalo letošní první zasedání Rady Sdružení. Hned v úvodu se dočkal milého překvapení Rostislav Zabloudil, šéf Zálesáka – Svazu pro pobyt v přírodě, který v uplynulých dnech oslavil 75. narozeniny. Od zástupců Sdružení dostal mimo jiné originální dort se zálesáckou tématikou. Nechyběl samozřejmě hromadný potlesk a gratulace.

Poté se již zástupci všech svazů postupně věnovali několika bodům programu, například vyhodnotili rozpočet Sdružení za rok 2014, odsouhlasili plán oprav objektů a plán Dozorčí komise pro letošní rok a diskutovali nad stavem členské základny a činnosti Sdružení na krajské a regionální úrovni.

Aktuálním bodem programu, který vyvolal živou diskuzi, byla připravovaná koncepce financování sportu, od které veškeré sportovní hnutí očekává transparentní tok peněz a navýšení finanční podpory, zejména na sportování mládeže. „Je dobré, že vůbec diskuze na toto téma ve vládních kruzích existuje. Nicméně pokud koncepce nebude dotažena a skutečně nedojde k nárůstu peněz, sport v České republice se nikam neposune,“ řekl Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů ČR.