Příprava nové koncepce sportu

Spolupráce klíčových sportovních organizací.

Příprava nové koncepce sportu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v čele s ministrem Marcelem Chládkem připravuje novou koncepci sportu v České republice. Ministr vyzval Český olympijský výbor a zastřešující sportovní organizace – Českou unii sportu, Českou obec sokolskou a také Sdružení sportovních svazů ČR – aby se na finalizaci koncepce podílely a do konce března 2015 zaslaly ministerstvu své návrhy a připomínky.

Nová koncepce sportu poté bude předložena k připomínkám Národní radě pro sport a také podvýborům Poslanecké sněmovny a Senátu, jejichž členové se do přípravy koncepce sami zapojili. Cílem těchto snah by měl být přehlednější, adresnější a především transparentnější systém sportu u nás.