Konference o financování sportu v ČR a regionech

Financování sportu na nejnižších úrovních je potřeba řešit akutně.

Konference o financování sportu v ČR a regionech

V úterý 13. ledna proběhla v Mikulové veřejná konference, týkající se financování sportu v ČR a regionech. S příspěvky, týkajícími se této problematiky, vystoupili na konferenci zástupci České unie sportu, Sdružení sportovních svazů ČR a Jihomoravského kraje.

Kromě problematiky současného financování sportu a důsledků jeho podfinancování ze strany státu v českých regionech zaznělo na konferenci i to, jak se vyvíjelo financování sportu u nás od sametové revoluce. Dalšími tématy byl stav financování sportu v Jihomoravském kraji, kde se konference uskutečnila, a v neposlední řadě se probírala i problematika novely zákona o podpoře sportu.

„Věřím, že se nám podaří podobné konference uspořádat ve všech krajích a jako předseda asociace krajů to všem hejtmanům doporučím. Péči o sport v Jihomoravským kraji si beru za svou a od února přebírám kompetence a zodpovědnost za oblast sportu v Krajské radě a jako předseda Asociace krajů rovněž v Národní radě pro sport na MŠMT.  Slibuji, že se osobně zasadím o to, aby se podmínky pro sport v našem kraji zlepšily. Z přebytku hospodaření jihomoravského kraje za loňský rok navrhnu posílení financování sportu na jižní Moravě v letošním roce O 30 miliónů korun,“ uvedl na konferenci jihomoravský hejtman a předseda Asociace krajů Michal Hašek.

Na konferenci byla zdůrazněna úloha státu, role měst a obcí, možnosti spolků a byly představeny i eventuality, jakou cestou mohou být realizovány přísliby sportu z vládního prohlášení a koaliční smlouvy současné vlády.

 

---
---