Sdružení zamíří do krajů

Spolupráce Sdružení sportovních svazů ČR s regiony.

Sdružení zamíří do krajů

Spolupráce s Českou unií sportu znamená pro Sdružení sportovních svazů ČR také důležitý úkol, s nímž se musí v blízké budoucnosti vypořádat. Aby mohly obě instituce úzce spolupracovat v ekonomických, materiálních nebo organizačních záležitostech na krajské a regionální úrovni, musí zde Sdružení vytvořit dosud chybějící odpovídající organizační strukturu.

Rada Sdružení se už v této souvislosti také zabývala návrhem nové koncepce, podle níž se v souladu se změnou stanov připravuje v příštím roce jednotlivých regionech vznik krajských pobočných spolků Sdružení.