Kontrola NKÚ

Sdružení sportovních svazů prošlo kontrolou NKÚ.

Kontrola NKÚ

Ve čtvrtek 26. června byla ukončena kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu ve Sdružení sportovních svazů ČR. Kontrola se týkala čerpání státních dotací od MŠMT za roky 2011 - 2013, konkrétně Programů III, IV a V.

Kontroloři konstatovali, že v rámci poskytnutých dotací nebyla zjištěna žádná pochybení a "Sdružení" i vybraní koneční příjemci dotací použili přidělené finance k tomu účelu, na který byly určeny.

Zároveň byly dodrženy i limity, které byly definovány přílohou Rozhodnutí. Všechny dotace byly v souladu se zákonem o účetnictví řádně a odděleně účtovány, doklady byly řádně označeny a obsahovaly náležitosti účetního dokladu podle zákona o účetnictví.

Poděkování za spolupráci patří všem, kteří se na kontrole podíleli. Především pak ekonomickému oddělení "Sdružení" a členským svazům, které byly kontrolovány - Česká asociace akademických technických sportů, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Svaz modelářů ČR, Svaz vodáků ČR, Svaz vojáků v záloze ČR a Svaz záchranných brigád kynologů ČR.