O peníze, které Autoklub ČR získá, se s našimi sportovci nedělí

Problematiku dvou motoristických organizací v Česku poodkryl Oldřich Vaníček, prezident ÚAMK ČR.

O peníze, které Autoklub ČR získá, se s našimi sportovci nedělí

JUDr. Oldřich Vaníček je prezidentem Ústředního automotoklubu ČR (ÚAMK), členem Světové rady Mezinárodní automobilové federace (FIA) pro mobilitu a také místopředsedou Sdružení sportovních svazů ČR. Jako zkušený a respektovaný činovník se rozhodl otevřít problematiku panující kolem existence dvou organizací, které řídí motoristický sport v České republice. Pro mnohé jsou fakta, která předkládá, nepochybně velkým překvapením.

Na rozdíl od zahraničí pořádají akce motoristického sportu v České republice dvě organizace - ÚAMK ČR a Autoklub ČR. Jaká je jejich role?

Podle stanov Mezinárodní automobilové federace je v každé zemi jediná organizace, jako takzvaný držitel sportovní autority, která řídí motoristický sport. Pro Českou republiku je jím Autoklub ČR. Otázkou však je, jakým způsobem se dostala tato organizace k této autoritě a zda jsou také sami sportovci spokojeni. Pokud hovoříme o pořadatelství akcí, tak tu jsou opravdu dvě nezávislé organizace, ale jedna tu druhou neustále systematicky potlačuje.

Proč u nás vlastně působí dvě organizace? Nestačila by jedna společná?

Po Listopadu 1989 se Roman Ječmínek rozhodl založit Autoklub ČR, kde se sám prohlásil za pokračovatele tradic, a tím získal i historický objekt v Opletalově ulici v centru Prahy. My jako ÚAMK ČR se nebráníme vytvoření jediné zastřešující organizace – právě pro výkon sportovních aktivit v oblasti motorismu.

Existuje mezi vámi vůbec nějaká spolupráce? Co je případně její překážkou?

 Pokud se budeme bavit o vzájemné spolupráci, tak za současných podmínek žádná neexistuje. Důvodem je neustálá diskriminace našich sportovců ze strany Autoklubu ČR. Podobná situace nastává pravidelně také u našich pořadatelů a nejinak tomu je v otázce financování sportovních akcí, protože peníze na podporu sportu dostává od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy právě Autoklub ČR jako držitel sportovní autority a směrem k našim sportovcům a pořadatelům už je dále nepřerozdělí. V rámci objektivity je však třeba zmínit, že byla uskutečněna přece jen jedna akce, kde jsme se spojili a společně tak poprvé v zemi bývalého východního bloku prezentovali výsledky testů Euro NCAP (pozn. – nezávislé konsorcium, které provádí nárazové zkoušky automobilů, tzv. crashtesty). Autoklub ČR ale dostal podmínku ze strany tehdejšího prezidenta FIA Maxe Mosleyho – jinak bychom totiž o akci na našem území definitivně přišli.

Pohled na statistické údaje ukazuje, že obě organizace vykazují v jednotlivých kategoriích vysoký počet členů a sportovců. Jsou opravdu tato čísla reálná?

Když se já i lidé seznámení se situací v českém motosportu podívají na čísla vykazovaná Autoklubem ČR, musí zákonitě dojít k závěru, že jsou v jednotlivých kategoriích uváděné počty sportovců nabubřelé. Například v případě rallye je licenčně registrováno pro tento rok lehce přes 1 000 lidí, ale Autoklub ČR vykazuje počet okolo 7 500! Člověk znalý prostředí se pozastaví nad tím, proč tedy žádá Autoklub ČR o státní dotace, když evidentně musí mít dostatek prostředků z udělení licencí právě těm 7 500 sportovcům.

Jaké řešení této situace vidíte? Mají smysl jednání, nebo jsou už nutné zásadní kroky a opatření?

V současném stavu už je nutné konat zásadní kroky. Tuto funkci má ale zastávat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a nikoliv my.