Ostrava přivítala účastníky Akademického mistrovství ČR v požárním sportu

Ostrava přivítala účastníky Akademického mistrovství ČR v požárním sportu

Ve dnech 30. dubna až 1. května  proběhne  v areálu Hasičského záchranného sboru /HZS/ Moravskoslezského kraje v Ostravě Porubě pod záštitou náměstka primátora města  Ostravy  Akademické mistrovství /AM/,  které pořádá  Studentský klub požárního sportu ČAATS  ve spolupráci s Vysokou školou báňskou TU v Ostravě, její  Fakultou bezpečnostního inženýrství a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. 

Mistrovství je jedním z devíti AM, které jsou organizovány Českou asociací akademických technických sportů. Bez významné podpory HZS v Ostravě Porubě, který dal k dispozici nejen svůj sportovní areál, ale je i nápomocen s organizací, by akci v tomto rozsahu nebylo možné uspořádat. Do Ostravy přijelo více než 200 účastníků z 30 českých vysokých škol a také 3 VŠ ze Slovenska.

K propagaci AM a požárního sportu jistě přispěje i připravovaný záznam ČT 4, který bude uveden v Magazínu požárního sportu. Informace pro příznivce požárního sporu - AM a jeho aktuální průběh soutěží je možné sledovat  na  www.fire.cz.

Závěrem bych ráda poděkovala celému Organizačnímu výboru pod vedením ředitele soutěže Mgr. Jiřího Friedla. Dále pak vedení města Ostrava, panu rektorovi VŠB TUděkanovi  FBI VŠB TU v Ostravě za jejich vstřícnost a pomoc v přípravě soutěže, kterou akci podpořili, a to nejen v tomto roce, ale i v letech předcházejících.

 

Ivana  Ertlová

manažér ČAATS

---
--